nieuws

SFB opende twaalfde districtskantoor

bouwbreed Premium

Voorzitter H. Mol van de NVWB-afdeling Noord heeft het nieuwe districtskantoor van het Sociaal Fonds Bouwnijverheid in Leeuwarden officieel geopend. Op dit kantoor -het twaalfde dat volgens de SFB-nieuwe stijl operationeel wordt, vindt voortaan de uitvoering van de Ziektewet en AAW/WAO plaats. Op termijn komt daar nog de WW bij voor werknemers in de bouw, die woonachtig zijn binnen het district Leeuwarden.

In totaal zullen er, verspreid over vijf regios, negentien districtskantoren worden geopend, zodat de utvoering van de sociale werknemersverzekeringen decentraal kan worden uitgevoerd.

Reageer op dit artikel