nieuws

Sanering grond na Bijlmerramp kost 1,5 miljoen

bouwbreed Premium

De bodem ten oosten en ten westen van de voormalige flats Klein Kruitberg en Groeneveen is ernstig verontreinigd als gevolg van de vliegramp die op 4 oktober 1992 in de Bijlmer plaatsvond. Sanering kost in totaal anderhalf miljoen gulden.

Dat blijkt uit aanvullend bodemonderzoek dat Omegam, de onderzoeksdienst voor milieu en grondmechanica van de gemeente Amsterdam, heeft uitgevoerd op de rampplaats waar na het neerstorten van een El Al-Boeing 43 mensen het leven lieten.

Omegam adviseert om de vervuilde grond af te graven.

Daarmee kan in januari worden begonnen.

De werkzaamheden nemen naar schatting vier maanden in beslag en kosten een miljoen gulden. Voor het grondwater moet een ‘doorsijpelingsmethode worden gebruikt.

Die komt er op neer dat het smerige water uit de grond wordt getrokken en vervangen door gereinigd water.

De kosten daarvan bedragen een half miljoen gulden. Zuidoost dient voor de sanering een claim in bij de verzekeringsmaatschappij van El Al en Boeing.

Reageer op dit artikel