nieuws

Roer en Maas onderzoekt maatregelen waterbeheersing

bouwbreed

Het Waterschap Roer en Overmaas in Sittard gaat in samenwerking met het Zuiveringschap Limburg, in het kader van het vastgestelde Integraal Waterbeheersplan zuidelijk Zuid-Limburg, onderzoek verrichten naar maatregelen die in dit plan zijn opgenomen.

Met het onderzoek is een bedrag van f. 1,1 miljoen gemoeid.

De maatregelen moeten in de planperiode 1993-1996 worden uitgevoerd of zijn begonnen.

De onderzoeken hebben betrekking op onder andere verontreinigde waterbodems en oevergronden, noodzaak en mogelijkheid van terugvoer van water uit kwaliteitsbuffers naar de riolering, eventuele verontreiniging van de bodem van buffers, verdrogingsgebieden, bronnen en beken en het opstellen van een actieplan.

Reageer op dit artikel