nieuws

Riek Bakker bidt voor doorgaan plannen vliegveld Zestienhoven

bouwbreed Premium

Hopen en bidden. Voor Riek Bakker zijn dat niet alle daagse bezigheden. In de nadagen van haar carriere als directeur als directeur Dienst Stedebouw en Volkshuisvesting (dS+V) van de Maasstad wacht zij op Den Haag. Daar moet het kabinet een oordeel vellen over haar nieuwbouwplannen voor de luchthaven Zestienhoven.

Bakker laat geen gelegenheid onbenut om voor haar Inte graal Plan Noordrand Rotterdam (IPNR), waar het nieuwe vliegveld onderdeel van uitmaakt, te pleiten. De flamboyante dS+V-directeur deed een zaal in het Rotterdamse Bouwcentrum verstommen met haar betoog. Haar werd gevraagd een beeld te schetsen hoe de Maasstad er in 2003 moet uitzien.

‘De Kop van Zuid vordert gestaag en in 2006/2007 gaan we beginnen met de uitvoering van de plannen voor de Noordrand.’

‘Jarenlang nagedacht’

Volgens Bakker kan de grootste havenstad ter wereld niet zonder een luchthaven. ‘Dit logistieke knooppunt moet over land, via het water en door de lucht goed te bereiken zijn. Over het nieuwe vliegveld is jarenlang goed nagedacht.

Er zijn studies geweest waarin elk vogelte en elke grasspriet is gewogen.

De bal ligt nu bij het kabinet.

Als daar niet voor het IPNR wordt gestemd dan wordt de ontwikkeling van Rotterdam jaren naar achter gegooid.’ De plannen voor het noorden van Rotterdam behelzen de aanpak van drie grote problemen. ‘We pakken de woningproblematiek aan, verminderen de overlast van het huidige vliegveld en ke eindelijk het verkeersknooppunt rond het Kleinpolderplein (A16) gaan aanpakken’, aldus Bakker.

‘Als je deze drie plannen combineer los je erg veel op en versterk je het economische draagvlak van Rotterdam. Het gemeentebestuur is voor, maar het gesodemieter begon met de provincie Zuid-Holland. We moesten met aanvullingen komen en dat hebben we gedaan.

Ons hebben ze niet boos gekregen.”

Vertrek

Het heeft niet veel geholpen.

De provinciale staten zijn tegen en Lubbers cs hakken de knoop ook niet door. Het effect is dat het boze gemeentebestuur het ambtelijke overleg over het Vinex-beleid op een laag pitje heeft gezet.

Wat als het kabinet tegenstemt?

Bakker: ‘Slechte vraag, natuurlijk wordt er voor gestemd.

Ik zou wel gek zijn om met een noodscenario te komen, dan ondergraaf ik mijn positie. Ik hoop en bidt dat het kabinet een goed besluit neemt.”

Na acht jaar vertrekt ‘hurricane Bakker. Echter, als tegenstanders dachten van haar van te zijn, dan hebben zij het mis.

Via haar eigen stedebouwkundig adviesbureau staat ze twee dagen per week het gemeentebestuur van de Maasstad terzijde.

Ook al zal haar opvolger het beleid gaan bepalen, toch kijkt ze even vooruit. ‘Jaarlijks moeten er in Rotterdam vijfduizend woningen worden gerealiseerd. Daar moeten vollop plannen voor worden gemaakt.

Er zullen nieuwe wijken worden gerealiseerd.”

Nieuwbouwplannen

Als gevolg van de problemen rond Zestienhoven wordt een aantal van deze nieuwbouwplannen nu naar voren gehaald.

In IPNR wordt rekening gehouden met de bouw van minimaal 17500 woningen. Na enige aarzeling geeft Bakker toe dat Achtkamp, een wijk die pas na 2000 moet verrijzen, in de planvorming naar voren is gehaald.

De kans is groot dat deze eerder wordt ontwikkeld dan de locatie Zestienhoven. ‘We moet toch aan de stijgende woningbehoefte blijven voldoen.’

Reageer op dit artikel