nieuws

Reorganisatie Oranje stimulans voor nieuwe ontwikkelingen

bouwbreed

Oranje BV bestaat vijftig jaar. Dat is voor de leiding van het bedrijf geen aanleiding lang bij het verleden stil te staan. Veel liever houden de twee directeuren Freek en Hans Oranje zich bezig met de toekomst.

Na het geslaagde feest in het bedrijfspand aan de Elementenweg in Spijkenisse zijn zij en hun medewerkers dan ook weer snel aan de slag gegaan waarbij naast het ‘gewone werk’ twee zaken onmiddellijk aandacht vragen: de reorganisatie van het bedrijf en het gezamenlijk werken aan een algehele certificering. Want, zo zegt Hans Oranje, ‘onze medewerkers hebben gelukkig dezelfde kwaliteitstik als wijzelf…’

Sloopbedrijf

Oranje BV is zo ongeveer veertig jaar lang sloopbedrijf geweest, opgericht door de nu 75-jarige Arie Oranje die in de oorlog, zoals hijzelf vertelt, vaak in opdracht van het verzet als ‘los werk’ sloopwerkzaamheden verrichtte. De officiele vestiging van het bedrijf kwam na de oorlog, maar 1943 wordt nog aangenomen als jaar van oprichting. Onder leiding van Arie Oranje werden tientallen gebouwen met de grond gelijk gemaakt met als een van de specialiteiten het slopen van gebouwen in de gezondheidszorg.

‘Maar’, vertelt directeur Hans Oranje (29), ‘vader had een goed oog voor de marktontwikkelingen.’ Daarom ging Oranje, in het begin heel voorzichtig, maar later op grotere schaal, zich ook bezighouden met zaken als betonreparatie, zodat Oranje Bouwtechniek ontstond. En nog later werd duidelijk dat er nogal wat klan ten zijn die het op prijs stellen dat bijvoorbeeld het asbest wordt verwijderd of onmiddellijk na het slopen ook de onder het gebouw bevindende grond wordt schoongenmaakt. ‘Dat moeten we ook ke,’ zeiden ze bij Oranje en zo ontstond de milieupoot. Dezer dagen wordt hard gewerkt aan de structuur van het bedrijf.

Na de reorganisatie zal er een holding zijn met daaronder drie werkmaatschappijen, namelijk Oranje Sloopwerken, Oranje Milieutechniek en Oranje Bouwtechniek.

Nieuwe activiteiten

De holding zal worden geleid door Freek (31) en Hans, en vooralsnog zullen die ook de directie van de werkmaatschappijen voeren. Zij werken al van jongs af aan in het bedrijf. Ze leiden het nu ongeveer tien jaar nadat zij enige tijd zijn bijgestaan door hun oudere broer Leen. Dank zij de nieuwe structuur wordt er, aldus Freek en Hans, de basis gelegd voor verscheidene nieuwe activiteiten. Met een van die activiteiten is al begonnen: het aanbrengen van coatings op vloeren.

Overigens wil Oranje ‘niet kapot groeien’, zo verzekert Hans. ‘Als je erg hard groeit gaat de directie steeds hoger zitten tot ze in een ivoren toren terechtkomt. Wij willen juist zo graag op de werkvloer blijven; onder de jongens zijn. Eigenlijk vinden we hier ‘directie al een beetje een eng woord…

Je kunt als leiding wel een prachtig beleid uitstippelen, maar tenslotte moeten je me dewerkers dat toch waar maken.”

De tweede zaak die veel aandacht vraagt is de kwaliteitszorg. Op dit ogenblik wordt hard gewerkt aan het verkrijgen van de procescertificering voor asbestverwijdering en het Komo-keurmerk voor betonreparatie. Ook voor de andere certificaten, zoals het KIWAkeurmerk voor tanksanering, is Oranje al een eind op de goede weg. ‘Het doel waarop wordt gemikt is het ISO-9002 certificaat voor al onze activiteiten.’

‘Nog genoeg te slopen’

Oranje heeft momenteel dertig mensen in dienst. Het meeste werk vindt het bedrijf in ZuidHolland, maar als opdrachtgevers het vragen voert het ook elders in het land poen uit.

‘Zo zijn we nog onlangs in Hengelo en Amersfoort bezig geweest,’ vertelt Hans Oranje.

Over de toekomst van het bedrijf is hij niet ongerust. ‘Er is nog genoeg te slopen om van herstel van betonschade en bodemsanering maar niet te spreken.’

Reageer op dit artikel