nieuws

Reiskosten drukken zwaar op uitgaven bedrijven

bouwbreed Premium

Na een sterke groei in de jaren tachtig hebben de reis- en representatiekosten in Nederland zich de afgelopen jaren gestabiliseerd op f. 9,5 miljard per jaar. Zij vormen na salarissen en automatisering de grootste uitgavenpost van het bedrijfsleven.

Dat blijkt uit een onderzoek dat in opdracht van het financiele-dienstverleningsconcern American Express is uitgevoerd onder 3500 bedrijven in Europa, waarvan 350 in Nederland.

De meeste ondernemingen in Nederland verwachten dat deze kosten in de komende twee jaar in dezelfde mate zullen stijgen als de inkomsten of zelfs nog sneller omhoog zullen gaan.

Ondanks de hoogte van deze uitgavenpost heeft 61 procent van de bedrijven geen formeel, schriftelijk vastgelegd beleid voor reis- en representatiekos ten, zo laat het onderzoek zien.

Bovendien maakt 85 procent van de ondernemingen geen gebruik van speciale kortingen die reisorganisatoren of toeleveranciers ke verlenen.

Op basis van het onderzoek is American Express tot de slotsom gekomen dat verbetering van de doelmatigheid in het beleid voor reizen en representatie op Europese schaal besparingen ten bedrage van 6,7 miljard dollar (f. 12,5 miljard) kan opleveren. Voor het Nederlandse bedrijfsleven zou dat al gauw een besparing van f. 450 miljoen betekenen.

American Express acht dergelijke besparingen voor bedrijven mogelijk door het voeren van een gedegen reisbeleid, het maken van volume-afspraken met reisagenten, het aanwijzen van een reiscoordinator en het rapporteren over de kosten van reisen en representatie.

Reageer op dit artikel