nieuws

Realisme

bouwbreed

Het gebruikelijke optimisme van minister Alders en staatssecretaris Heerma over de uitvoering van het VRO-beleid, heeft -eindelijk- plaats gemaakt voor enig realisme. De signalen over het dreigend locatietekort en de stagnerende woningbouw, die al eerder waren afgegeven door organisaties in de bouw, gemeenten en stadsgewesten, zijn bevestigd door de ‘eigen’ inspecteurs van het ministerie van VROM.

De bewindslieden zijn nu dus wel bezorgd over de ontstane problemen, zo bleek bij de begrotingsbehandeling, en zij vragen zich terecht af of het zorgvuldig uitgestippelde beleid uit Vierde Nota Extra en Trendbrief nog wel verwezenlijkt kan worden.

Tegelijkertijd moet echter worden geconstateerd dat die bezorgdheid niet tot concrete maatregelen heeft geleid, zoals het beschikbaar stellen van meer geld.

Eerst moet er worden gepraat, met de gemeentelijke, regionale, en provinciale overheden, en daarna met de Tweede Kamer. Verder dan een oproep tot solidariteit tussen alle betrokken partijen kwamen de bewindslieden niet.

Of dat nou de juiste keuze is, mag worden betwijfeld. Heerma zegt vaak: ‘Handen uit de mouwen en bouwen.’ Daar zou na het debat aan ke worden toegevoegd: ‘want praatjes vullen geen gaatjes…’

EH

Reageer op dit artikel