nieuws

Raad R’dam geeft forse uitbreiding havens groen licht

bouwbreed Premium

De Rotterdamse gemeenteraad is gisteren akkoord gegaan met het Havenplan 2010 gecombineerd met het Plan van Aanpak ROM-Rijnmond. Het plan beschrijft de lange termijn strategie van de geemeente Rotterdam om, in samenwerking met het bedrijfsleven, overheden en omgeving, de mainportfunctie van de havenstad verder te versterken.

In de praktijk betekent dit dat de gemeenteraad groen licht heeft gegeven voor een uitbreiding van het havenareaal met ruim 1250 hectare. Andere belangrijke onderdelen vormen de uitbreiding van de Maasvlakte, het dempen van havenbekkensen , de aanleg van een agrarisch distributiecentrum in de Oranjebuitenpolder. Met alle plannen, in combinatie met verbetering van de het woon- en leefmilieu in de omgeving is ruim f. 8 miljard gemoeid.

Reageer op dit artikel