nieuws

R’dam buigt zich over komst educatieve publieksattractie

bouwbreed

Uit de post van f. 12 miljoen die daarvoor in de begroting voor 1994 is opgenomen blijkt dat B en W van Rotterdam vertrouwen hebben in de haalbaarheid van de plannen van de ontwikkelaars Jan Janssen en Corrie Wolfs; de bouw -op een nog nader te bepalen Rotterdamse locatie- van het zogenaamde Asklepion. Deze op de preventieve gezondheiszorg gerichte, educatieve publieksattractie, die in 1996 geopend zou ke worden, moet jaarlijks honderduizenden bezoekers trekken.

De in Rotterdam gevestigde Stichting Asklepion, die al drie jaar bezig is met de voorbereiding van deze plannen, hoopt zeer binnenkort haar architectenkeuze bekend te maken. In haar verbeelding ziet ze al een gebouw van vier verdiepingen dat ongeveer 7000 m2 beslaat.

Kosten: circa f. 38 miljoen.

Het ministerie van WVC, het Praeventiefonds en de Federatie Nederlandse Bedrijfsvere nigingen hebben al een werkkapitaal van f. 1,8 miljoen beschikbaar gesteld. Verder dienen de investeringen voor 80% gefinancierd te worden door subsidie- en sponsorgelden. De gemeente Rotterdam, het rijk en de particuliere sector zouden alle voor een derde moeten bijdragen, zo rekenen de initiatiefnemers voor.

Janssen en Wolfs deden hun ideeen voor Asklepion onder andere op in de Verenigde Staten, waar ‘health education’

een enorm succes is. Zij zijn er van overtuigd dat dat ook in Europa kan. Gezien de ervaringen met vergelijkbare poen in Kopenhagen en in Halifax bij Leeds moet worden gerekend op ruim 400000 bezoekers per jaar. Het geloof in de haalbaarheid van het Rotterdamse Asklepion blijkt verder uit de reacties van de Wetenschappelijk Adviesraad, die het po begeleidt, en het Comite van Aanbeveling.

Reageer op dit artikel