nieuws

Poort van Zuid R’dam mag worden voltooid

bouwbreed Premium

De Poort van Zuid bij het Rotterdamse Zuidplein kan worden afgebouwd. De Raad van State heeft een verzoek tot schorsing van de bouwvergunning voor een deel van dit po afgewezen.

De Poort van Zuid moet worden gevormd door twee flatgebouwen, die langs de Motorstraat zijn voorzien. Een van de flatgebouwen is reeds gerealiseerd. De bouw van de tweede kan nu beginnen.

Het bedrijf Rustburcht BV dat in een verzamelgebouw naast de Poort een restaurant en partycentrum exploiteert, wilde de bouw van de tweede flat tegenhouden. De flat zou te dicht op het partycentrum worden gebouwd en daardoor het bedrijf te veel aan het zicht onttrekken, waardoor er sprake zou zijn van een onevenredige benadeling. De Raad van State is hier echter niet van overtuigd geraakt.

De gemeente Rotterdam bracht in haar pleitnota naar voren dat het bouwpo, dat wordt uitgevoerd door Wilma Bouw, met het oog op de woningnood in Rotterdam belangrijk is. De 128 woningen in de nieuwe flat zijn allemaal al verkocht voor prijzen tussen de f. 170000 en f. 180000. De gemeente verwacht dat de kopers in het Rijnmondgebied woningen zullen achterlaten.

Die ke dan betrokken worden door enkelen van de ruim 40000 woningzoekenden in de Maasstad.

Rotterdam heeft, zo werd naar voren gebracht, bovendien van het rijk de taakstelling gekregen 1738 asielgerechtigden onder te brengen.

Reageer op dit artikel