nieuws

‘Politieke daadkracht kan overleven betekenen voor veel bouwbedrijven’

bouwbreed Premium

Politieke daadkracht kan het overleven betekenen van menig bouwbedrijf. Die overtuiging bracht ing. J.J. Bokhoven, voorzitter van het gewest Zuid-Holland van het NVOB voor het voetlicht ter opening van het ledencongres, dat donderdag in Rotterdam werd gehouden.

De vooruitzichten voor de bedrijfstak zijn niet geweldig.

Ook niet voor Zuid-Holland, waar de omzet dit jaar naar verwachting nog gelijk blijft met die van 1992. Dat is dan wel de resultante van mee- en tegenvallers. Want in de Haagse regio bijvoorbeeld wordt een omzetdaling van zo’n 5% voorzien. Ondernemers in de bouw zijn van nature geen pessimisten, aldus Bokhoven. En weten creatief om te gaan met signalen en randvoorwaarden uit de markt.

‘Maar het probleem is altijd weer de disconitnuiteit in de opdrachtenstroom. Des te problematischer is dat, omdat vaak het benodigde geld wel beschikbaar is, maar politieke besluitvorming, overdadige regelgeving en gebrek aan bouwlocaties een ‘sta in de weg’ vormen.’

Onder die omstandigheden, aldus Bokhoven, wordt het wel bijzonder moeilijk om werk, werkgelegenheid en winst te behouden. Er blijft, zeker in Zuid-Holland nog een grote behoefte bestaan aan gebouwen, woningen en infrastructurele werken. Er staat weer een Nederlandse hoogstandje op stapel -de kustlocatie- , maar problemen zijn er met het op tijd beschikbaar hebben van bouwlocaties, met grond verontreiniging en langdurige politieke besluitvorming over een en ander. Bokhoven wenst af te komen van het beeld dat de bouw geen rekening met het milieu wenst te houden. Alleen al de ontwikkeling van een intern milieuzorgsysteem door het NVOB spreekt die stelling tegen. Wat wel waar is dat de bouw grote behoefte heeft aan een eenduidige regelgeving op dit gebied van zowel rijk, provincie en gemeente. Een regelgeving die is afgestemd op de praktijk en waarbij het kostenplaatje niet uit het oog is verloren, zo zei hij.

Reageer op dit artikel