nieuws

Polen zegt Duitsland wacht aan over contracten bouwvakkers

bouwbreed Premium

De Poolse regering heeft Bonn de wacht aangezegd over het voornemen de werkverdragen met Oosteuropese bouwvakkers, die met deze contracten op Duitse bouwplaatsen terecht ke, te herzien. Deze regeling maakt het nu voor om en nabij 100000 buitenlandse werknemers mogelijk in Duitsland aan de slag te gaan.

Illegale arbeiders hebben dit totaal naar verluidt op min stens 500000 gebracht. Omdat deze werkkrachten beduidend minder voor hun arbeid krijgen heeft hun inzet al geleid tot ontslagen bij Duitse bouwvakkers.

Het voornemen van Bonn de arbeidscontracten te herzien heeft Warschau er inmiddels toe gebracht te dreigen met een boycott of een invoerbeperking van Duitse produkten.

Voorts zou Polen ke besluiten niet meer mee te werken met Bonn inzake de terugname van illegale asielzoekers.

Polen beschikt met de afgesloten 35000 contracten over een aanzienlijke bron van deviezen.

Naar verluidt is dit contingent inmiddels fors overschreden.

De Duitse bouw heeft Bonn intussen gevraagd in elk geval het aantal Oosteuropese bouwvakkers te verminderen. De IGBau Steine Erde heeft bij het Constitutionele Hof in Karlsruhe een klacht tegen de regering ingediend. Volgens de bond zijn de contracten in strijd met de Grondwet omdat ze de CAO-regels ontduiken, strijdig zijn met de sociale wetgeving, de fiscus benadelen en de illegale arbeid bevorderen.

Sociale fondsen en fiscus zouden daardoor jaarlijks zon DM50 miljard mislopen.

Reageer op dit artikel