nieuws

PlanCalc onder windows maakt het de werkvoorbereider nog gemakkelijker

bouwbreed

Het eerste planningspakket dat in Nederland is ontwikkeld en dus inspeelt op de specifieke behoeften van de Nederlandse bouw”, aldus karakteriseert KPD Automatisering BV zijn programma PlanCalc al vanaf het moment dat het op de markt werd gebracht. Het heeft de softwareleverancier de nodige enthousiaste gebruikers opgeleverd. KPD vertrouwt echter op nog meer enthousiasme. PlanCalc draait namelijk sinds kort onder windows en dat maakt het pakket volgens de ontwikkelaar nog gebruikersvriendelijker en completer. KPD wil dat graag tonen en geeft daarom acte de presence op het BouwMECC in stand Z9.

Zoals een aantal jaren geleden de verschillende systeemhuizen de strijd aan bonden om de markt te winnen voor hun planmatig onderhoudsprogrammas, zo lijken ze nu over elkaar heen te rollen om de aandacht te vragen voor hun planningspakketten. Blijkbaar is thans, na een aarzelende start, de markt rijp gevonden om ook dit proces te automatiseren.

De eisen waaraan een planningspakket dient te voldoen, zijn zo mogelijk nog strenger dan de voorwaarden die aan calculatie- en besteksprogrammatuur worden gesteld. Im mers, de problematiek die is terug te vinden in de planning is -zoals het bouwen zelf- complex, en bovendien is de wijze waarop een planning wordt opgesteld bedrijfsgebonden.

Kortom: de software-ontwikkelaars dienen niet alleen uitermate goed te zijn ingevoerd in de Nederlandse bouw, maar zullen bovendien een flexibel produkt moeten ke leveren. KPD Automatisering heeft er nooit enige twijfel over laten bestaan dat PlanCalc zijns inziens zeker aan de eerste eis voldoet. Een belangrijke aspect van het pakket is bijvoorbeeld dat in een planning met zowel een kalenderschaal als een prognoseschaal gewerkt kan worden. Anders gezegd: die bewerkingen die ‘weersgevoelig’ zijn en waarbij de planner voor de berekening van de doorlooptijd rekening dient te houden met werkbare dagen, ke worden gepland volgens de prognoseschaal terwijl -in dezelfde planning- de niet-weersafhankelijke bewerkingen aan de gewone kalenderschaal worden ‘gehangen’. Een ander belangrijk kenmerk van PlanCalc betreft de diverse rekenslagen die het pakket automatisch uitvoert. Laddersyndroom

Vanzelfsprekend berekent PlanCalc geheel automatisch het kritieke pad. Maar er is bijvoorbeeld ook een oplossing gevonden voor het bekende ‘laddersyndroom’. De planner krijgt de mogelijkheid om bewerkingen te kwalificeren als continu of discontinu, en PlanCalc berekent automatisch de kortste bouwtijd. Volgens KPD heeft de praktijk al bewe zen dat dankzij deze mogelijkheid veel efficienter kan worden gepland. Zo werd een po van 80 dagen terug gebracht naar 63. Daarnaast biedt PlanCalc de mogelijkheid om de doorlooptijd van bewerkingen te berekenen op basis van de produktiesnelheid of de ploeggrootte. Anders gezegd: de procestijd van een bewerking wordt bepaald door de hoeveelheid planningselementen te delen door het aantal elementen dat men per dag denkt de ke realiseren, ofwel men deelt het totaal aantal in de calculatie gehanteerde manuren door het aantal manuren dat door een ploeg kan worden gerealiseerd. Het is geheel aan de planner om te beslissen welke resource maatgevend is voor het bepalen van de procestijd.

Drempel

Wordt met deze eigenschappen ingespeeld op specifieke, inhoudelijke, eisen die de Nederlandse werkvoorbereider aan een planningspakket stelt, de praktijk heeft geleerd dat de meest belangrijke voorwaarde die men stelt betrekking heeft op het gemak waarmee een planning daadwerkelijk ‘getekend’ kan worden. Een planningspakket waarbij de start- en einddata en de relaties in lijsten ingevuld moeten worden, waarna op het beeldscherm een getekende planning verschijnt, kan geen enkele werkvoorbereider charmeren. Men wil tekenen en mooie planningen maken waarmee men voor de dag kan komen. KPD heeft deze eis ingewilligd door een zogenaamde ‘window’-versie te maken.

De gebruiker kan nu niet al leen met behulp van de muis zijn bewerkingen en de relaties daartussen tekenen, waarbij het programma automatisch zorg draagt voor het doorrekenen van het getekende, hij heeft eveneens de mogelijkheid om op een en hetzelfde scherm allerhande ‘windows’ te openen. Hierin kan informatie die men aan de diverse bewerkingen wil koppelen worden weggeschreven respectievelijk gepresenteerd. Zo kan men door een bewerking aan te klikken direct een personeels- of kostenhistogram bekijken of allerhande teksten invoeren en dat is niet alles. Omdat windows van alle bewerkingen een geheel maakt, verandert een histogram direct wanneer in de planning wijzigingen worden doorgevoerd.

De informatie die PlanCalc genereert is aldus direct te manipuleren waarbij de consequenties van deze manipulaties eveneens direct worden gepresenteerd. Al deze handelingen vergen bovendien geen enkele inspanning. De bediening van het windowpakket is dermate simpel dat het spreekwoordelijke kind de was kan doen.

KPD is er dan ook stellig van overtuigd dat met PlanCalc Windows van enige drempelvrees om gebruik van het pakket te maken, geen sprake meer kan zijn. Elke werkvoorbereider of hij nu al bekend is met het geautomatiseerd plannen of niet kan met het programma uit de voeten en zal binnen een minimale inwerktijd uit het programma halen wat erin zit en dat is wellicht de meest stringente eis die elke gebruiker stelt.

Reageer op dit artikel