nieuws

Pas in december Kabinetsstandpunt over gasboringen

bouwbreed Premium

Het kabinet komt pas in december met een standpunt over het omstreden boren naar gas in de Waddenzee. Dit staat in een begeleidende brief van minister Andriessen van Economische Zaken bij een rapport over de milieu-aspecten rond boren in de Waddenzee, dat dinsdag is aangeboden aan de Tweede Kamer.

De oliemaatschappijen besloten op vrijwillige basis af te zien van boren in de Waddenzee. Dat moratorium loopt 10 januari volgend jaar af. Inmiddels is in overleg tussen vier ministeries en de oliemaatschappijen een inventarisatie gemaakt van de milieu-aspecten. De oliemaatschappijen stellen dat ze tot exploitatie van de Waddenzee ke overgaan zonder grote schade aan te richten aan de natuur.

Vooral de bodemdaling die dan zou optreden en de kans op calamiteiten staan centraal in de argumenten van voor- en tegenstanders. Niet boren in de Waddenzee kan leiden tot schadeclaims van oliemaatschappijen van vele tientallen miljoenen guldens.

Reageer op dit artikel