nieuws

Paleis van Justitie Leeuwarden

bouwbreed Premium

Als laatste ‘Monument van de maand’ voor 1993 wordt in november de aandacht gevestigd op het monumentale Paleis van Justitie in Leewarden. Het strenge neo-classicisme in de architectuur geeft een indicatie van het recht dat binnen gesproken wordt, overigens volgens de opvattingen uit het midden van de negentiende eeuw.

Het ontwerp van Thomas Romein kwam in 1851 gereed, in de tijd dat een gerechtsgebouw zich nog onderscheidde van een multifunctioneel te verhuren kantoorgebouw zoals bij de huidige nieuwbouw voor justitiele gebouwen gebruikelijk is. Als monument van de maand is het gebouw in november iedere zaterdag en zondag van 13 tot 17 uur gratis toegankelijk, worden er rechtzaken nagespeeld en zijn er voorlichtingfilms te zien over rechtspraak en gebouw. Gelijktijdig is een boek verkrijgbaar over het gebouw dat ter plaatse f. 15,00 kost en iets meer in de Friese boekhandels.

Daarmee wordt een reeks van nog steeds aan belangstelling winnende activiteiten rond Friese monumenten afgesloten.

Winfried Walta

Reageer op dit artikel