nieuws

Overheid kan sociaal beleid aannemers beinvloeden

bouwbreed

Gemeenten en provincies hebben de mogelijkheid via hun aanbestedingsbeleid voorwaarden te stellen aan het sociaal beleid van aannemers. Ze ke dus met het verlenen van bouwopdrachten de kwaliteit van de arbeid in de bouw gunstig beinvloeden. Dat schrijft districtsbestuurder J. Vogel van de Hout- en bouwbond CNV in een brief aan het provinciale bestuur en alle gemeenten in Groningen.

Vogel vindt het jammer dat de overheid onvoldoende gebruik van dit middel maakt. De bouw heeft immers nog steeds te kampen met slechte arbeidsomnstandigheden en een te hoog ziekteverzuim. Een opdrachtgever gunt in veel gevallen een werk aan de aannemer die voor de laagste prijs heeft ingeschreven. Het gevaar bestaat dat een aannemer uit concurrentieoverwegingen op het arbo-beleid gaat bezuinigen. ‘Dit onderdeel van de bouwkosten zou buiten de vergelijking van aanbestedingskosten moeten vallen. De overheid kan volgens de Hout- en bouwbond CNV eisen dat een aannemer een arbo-obectplan maakt. Ook zou de opdrachtgever een coordinator moeten aanstellen die tijdens de uitvoering van het werk toezicht houdt op de arbeidsonmstandigheden.

Via het aanbestedingsbeleid kan de overheid aannemers verplichten een milieubeleid te voeren. Dat beleid moet worden vastgelegd in een plan voor bedrijsinterne milieuzorg.

De aannemer geeft aan dat hij streeft naar milieu- en werknemersvriendelijkke bouwmaterialen en werkmethoden. In het plan staat ook hoe met het bouwafval moet worden omgegaan. Volgens de CNV-bond ke lagere overheden ook helpen malafide praktijken in de bouw te bestrijden. Dat kan bijvoorbeeld door een aannemer te vragen een ‘verklaring betalingsgedrag’ te overleggen. In die verklaring moet dan staan dat hij aan alle verplichtingen wat fiscus en bedrijfsvereniging betreft heeft voldaan. De overheid kan via haar aanbestedingsbeleid ook seizoenwerkloosheid terugdringen, zo meent de Hout- en bouwbond CNV. Zo is binnenschilderwerk bij uitstek geschikt om in de winter te laten plaatsvinden. Bij de aanbesteding kan de overheid ook de eis stellen dat buitenlandse werknemers onder de in Nederland geldende arbeidsvoorwaarden en arbo-regelingen vallen.

Reageer op dit artikel