nieuws

Overheden willen geboorde tunnel Westerschelde

bouwbreed Premium

Zowel minister Maij als het provinciebestuur van Zeeland geeft de voorkeur aan een geboorde tunnel onder de Westerschelde als wegverbinding tussen Terneuzen en Ellewoutsdijk. De minister en een afvaardiging uit Zeeland onder leiding van de commissaris van de koningin W. van Gelder kwamen deze week na bestuurlijk overleg tot die conclusie.

Aanleiding voor het overleg zijn de bezwaren van Belgie tegen een brug-tunnel combinatie met het oog op de scheepvaart. Een geboorde tunnel kost maximaal f. 1,3 miljard en is daarmee duurder dan de brug/tunnelcombinatie. Volgens een woordvoerder van de provincie Zeeland blijft na bijdragen van rijk en provincie en inkomsten uit tol, een gat van 20 a 30 procent over. Besloten is om met de twee aannemerscombinaties over de offerte te onderhandelen en te onderzoeken of publieke financiering voordelen kan opleveren. Maij heeft, nadat ze eerder private financiering eiste, goedkeuring gegeven aan een onderzoek naar publieke financiering. Voorlopig is het wachten echter op een uitspraak van de Kroon. De gemeente Borsele vocht voor de Raad van State de maatregelen aan waarmee de provincie de gemeente wilde dwingen om mee te werken aan de voorbereidingen voor de oeververbinding. De twee aannemerscombinaties die een offerte hebben ingediend voor de aanleg van een WOV, willen pas met de provincie in zee gaan als de planologische procedures achter de rug zijn. De offertes lopen formeel tot 11 december.

Reageer op dit artikel