nieuws

Opstellen energieprestatienormen moeilijk voor EZ

bouwbreed

Het blijkt veel moeilijker dan verwacht om energieprestatienormen voor nieuwbouwwoningen en utiliteitsgebouwen te formuleren. Dat schrijft minister Andriessen van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.

Het is met name ingewikkeld om de technische eigenschappen van een gebouw, die bepalend zijn voor het energiegebruik, te vertalen in eenduidige eisen, die ke worden opgenomen in het Bouwbesluit.

Door middel van de prestatienormen moet een aanvrager van een bouwvergunning aantonen dat een ontworpen gebouw niet meer dan een bepaalde hoeveelheid energie verbruikt.

De concept-normen zijn eind mei 1993 door het NNI openbaar gemaakt. De ministeries van EZ en VROM bepalen nu op basis van diverse studies het niveau van de prestatie-eisen.

Daarbij komen ook de kosten en baten aan de orde. In de loop van het najaar zal verder interdepartementaal overleg plaatsvinden en zal advies worden ingewonnen. Andriessen streeft ernaar de definitieve normen in 1994 te publiceren.

Reageer op dit artikel