nieuws

Ontwerpen tijdens uitvoering maakt bouw onoverzichtelijk

bouwbreed

Het anodiseren en het transport van de aluminium profielen in de nieuwe hal van Reynolds Aluminium gebeuren in verticale stand. Het is een procede dat door Japanners al wordt toegepast. Bij Reynolds werd de voorkeur gegeven aan het in eigen beheer ontwikkelen van het verticale systeem. Proberen hierin tijdens de bouw van de fabriek nog de laatste stand van de techniek te verwerken maakt het bouwproces niet overzichtelijker.

Dit is de ervaring van P. Fase, poleider van HD Projectrealisatie te Nieuwerkerk aan de IJssel, het bedrijf dat optreedt als general contractor voor de nieuwbouw van de oppervlaktebehandelingsinstallatie voor aluminium profielen van Reynolds Aluminium Holland te Harderwijk. De bouwkundige kosten zullen ongeveer f. 16 miljoen bedragen. De feitelijke bouw wordt gedaan door Bruil-Sanders Bouw BV, onderdeel van Bruil Verenigde Bedrijven BV te Arnhem.

Heel Europa

De aandacht van heel Europa is gericht op het ontwikkelen van deze fabriek. Het is de eerste fabriek met een verticaal produktieproces in Europa. In de nieuwe produktielijn zijn twee methoden voor de oppervlaktebehandeling opgenomen. Zowel anodiseren als elektroforese vinden plaats in een opeenvolgende reeks van chemische baden. Bij de traditionele werkwijze gebeurt dat in horizontale stand in baden met een groot vloeistofoppervlakte.

Het produktieproces in de nieuwe hal is ingericht voor een verticale procesgang van de te behandelen profielen.

Door een beperkte dampvorming en diverse spoelbaden wordt de belasting voor het milieu beperkt. Bovendien betekent dit een verbetering van de arbeidsomstandigheden voor de werknemers.

Verticaal

De anodiseerhal van Reynolds is als derde in de wereld met een verticaal produktieproces.

In de landen Japan en Korea staan al fabrieken die volgens hetzelfde principe werken.

Reynolds heeft de mogelijkheid de technologie daar te betrekken wel onderzocht. Dat was financieel echter niet haalbaar.

Besloten werd de benodigde techniek zelf te ontwikkelen.

Een verticale procesvoering is afwijkend van de horizontale.

De temperatuursbeheersing is bijvoorbeeld in een hoog bad is veel moeilijker. Om in het gehele bad een gelijkmatige tempertuur te bewerkstelligen zijn roerwerken nodig.

Het programma van eisen van Reynolds daarom in eerste instantie nog globaal. Omdat ge streefd wordt naar verkrijgen van een zo efficient mogelijk produktieproces wordt getracht alles volgens de laatste stand van de techniek uit te voeren. Dat verklaart volgens Fase de wijzingen die tijdens de bouw nog worden doorgevoerd. Het gaat om bijvoorbeeld zaken van het naderhand voorzien van afvoergoten langs baden met agressieve vloeistoffen tot aanleg van een warmte/krachtcentrale omdat het niet wenselijk bleek de stroom extern te betrekken.

Het gebouw heeft een vloeroppervlakte van 9800 m2 en een inhoud van 110000 m3. Er wordt verwerkt: 4900 m3gewapend beton voor funderingen en vloeren en anodiseerbaden, 530000 kg in de stalen draagconstructie met dakniveaus op 9, 12 en 21 meter boven peil, en 14500 m2 dak- en gevelbekleding.

Niet verzinkt

Voor de staalconstructie van de hal is geen thermisch verzinkt staal toegepast. Gekozen is voor een coating op epoxybasis. De dakplaten zijn ook uitgeverod met een coating. De bordessen zijn uitgevoerd in hout. Kunststof kan ook wel maar kost het tweevoud. De gevelplaten hebben aan de binnenkant niet de normale interieur coating maar een plastisolcoating. Dat zou eigenlijk niet nodig moeten zijn, omdat het proces erop is gericht dampvorming te voorkomen.

Er zijn in totaal 42 baden van verschillende afmetingen. Te weten: 34 betonnen baden en de rest is sproeibaden. Ze zijn dus niet allemaal gevuld met vloeistof. De baden met agressieve stoffen zijn voorzien van randafzuiging. De profielen worden als ze uit de baden komen nog gespoeld. Alleen als de profielen in de kraan hangen zou nog een uiterst geringe hoeveelheid damp ke vrijkomen.

Beton

De baden zijn gemaakt van beton dat wordt voorzien van een kunststoflining die is meegestort met het beton. Dat is opmerkelijk omdat oppervlakte behandelingsbaden tot nu toe in roestvaststaal werden uitgevoerd.

Dat een betonconstrcutie kon woerden toegepast heeft het voordeel dat de zogenoemde kalamiteitenkelder kleiner kon worden uitgevoerd. Bij eventuele breuk barsten stalen baden open.

De functie van een beton bad gaat niet direct helemaal verloren. Bovendien is beton goedkoper. Dit ondanks dat voor de bescherming van het beton het nodige is gedaan.

Aan de binnenzijde van de anodiseerbaden is een bekleding aangebracht van polyetheen.

De lining is geleverd door het Duitse bedrijf Steuler. De pelining is voorzien van konische noppen en wordt meegestort met het beton. De naden worden achteraf dichtgelast.

De hal heeft een lengte van 135 meter, een breedte van 55 meter. De grootste hoogte is 21 meter. De hal wordt eind dit jaar compleet met installaties opgeleverd.

Reageer op dit artikel