nieuws

Ongerustheid over snelheid besluit aftakking Betuwelijn

bouwbreed

De besluitvorming over de aftakking van de Betuwelijn via Twente verloopt te snel en te onbezonnen. Dat vindt Natuur en Milieu Overijssel.

De organisatie heeft hierover haar ongerustheid uitgesproken in een brief aan de Kamercommissie voor verkeer en waterstaat.

‘De Tweede Kamer dreigt in november een besluit te nemen over zowel de aanleg van de Betuwelijn als de noordelijke aftakking via Twente. En dat terwijl in de Planologisch Kern Beslissing (PKB) met geen woord wordt gerept over de gevolgen van de noordelijke afbuiging en de inpassing ervan in het landschap’, zegt mevr. A. Ruwhof, directeur van Natuur en Milieu Overijssel.

Natuur en Milieu pleit er voor om een integraal vervoersbeleid uit te stippelen. Pas dan is het mogelijk een zorgvuldige afweging te maken over de uitvoering van de drie grote plannen voor de Twentse infrastructuur: de aanleg van de Twentelijn, het doortrekken van het Twentekanaal naar het Mittellandkanaal in Duitsland en de bouw van een containerterminal.

Stuk voor stuk zijn dat volgens de organisatie poen waarvan nog moet worden vastgesteld of de economische betekenis ervan opweegt tegen de aantasting van landschap en milieu.

Reageer op dit artikel