nieuws

Onderzoek Van Engelshoven buitengewoon onnauwkeurig

bouwbreed

Het onderzoek van de stuurgroep Van Engelshoven naar het ISDS-concept voor een geboorde tunnel voor de Betuwelijn is buitengewoon onzorgvuldig verricht. Belangrijkste mankement in het onderzoek is dat het ISDS-concept is beschouwd als een afgerond technisch ontwerp en niet als een concept-ontwerp. Een degelijke verificatie is daarom alsnog gewenst.

Dat is in hoofdlijnen de strekking van het volgende week te presenteren rapport van de ontwikkelaars van de geboorde tunnel, de Stichting International System Development & Support (ISDS).

ISDS zei na de presentatie van het onderzoek van de commissie Van Engelshoven, op 30 augustus van dit jaar, nog niet meteen te willen reageren.

Eerst wilde de stichting de bevindingen van dit onderzoek, dat in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat is uitgevoerd, uitvoerig bekijken. Inmiddels is dit gebeurd. ISDS heeft een rapport opgesteld over de werkwijze van Van Engelshoven dat volgende week in het Haagse Nieuwspoort zal worden aangeboden aan voorziter Bieshevel van de vaste Kamercommissie voor verkeer en waterstaat.

Van Engelshoven heeft niks toegevoegd aan het bestaande onderzoek, zo vertelt een woordvoerder van ISDS. De rendementschattingen zijn voor een groot deel verkeerd uitgevoerd. Zo is het onderhoud van de tunnelboormachine niet in de berekeningen verdisconteerd. Vervolgens is door Van Engelshoven de conclusie getrokken dat de kans dat negen deelprocessen van de tunnelmachine gelijktijdig werken zeer gering is.

‘Het niet meenemen van het onderhoud in je onderzoek is natuurlijk net zo fout als een tweedehands auto kopen, daar een paar jaar zonder onderhoud in rijden en dan tot de conclusie komen dat het een slechte auto is’, aldus de woordvoerder.

bottle-neck

In het rapport wordt de commissie verder verweten dat ze de techniek van prof. ir. Van der Hoorn nauwelijks heeft bekeken. ‘Men heeft zich gericht op de problemen en vervolgens gezegd dat het niet mogelijk is.

Hier wreekt zich het feit dat de commissie het ISDS-plan als een technisch ontwerp heeft beschouwd en niet als een concept dat verder dient te worden uitgewerkt.

Vervolg op pag. 2

Reageer op dit artikel