nieuws

NVOB wil andere opzet van Bouwprocesbesluit

bouwbreed Premium

Vervolg van pag. 1 Maar voor kleinere bouwwerken loopt het percentage snel op. Tot wel 10%, zo heeft het NVOB berekend. Die kostenstijging wordt volgens het verbond door De Vries gebagatelliseerd. Ook bestrijdt het NVOB de opmerking van de minister dat er inverdieneffecten zijn in de vorm van lager ziekteverzuim en verbetere efficiency: ‘De bouw besteedt al lang aandacht aan verlaging van het ziekteverzuim. Invoering van Bouwprocesbesluit en EGkaderrichtlijn zullen geen wezenlijk verdere daling tot gevolg hebben. En wat de efficiency betreft, de Nederlandse bouw behoort al tot de meest efficiente in Europa. Kortom, de baten zullen niet opwegen tegen de kosten.’

Het NVOB verwacht dat dat de kostenstijging doorwerkt in de bouwprijzen. En aangezien het een illusie is te veronderstellen dat de vaste budgetten waarmee overheid en corporaties werken evenredig zullen worden verhoogd ligt de conclusie voor de hand: ‘De concurrentie om de besteding van de consumentengulden leidt voor de bouw tot een achterstand.’ In de sfeer van kleinere bouwwerken voorspelt het NVOB zelfs een toename van beunhazerij: ‘De bedrijven die de spelregels naleven hebben het toch al ongeloofklijk moeilijk. Dit heeft tot gevolg dat nog minder opdrachten op het rechtmatig gevestigde bouwbedrijf afkomen en dat de arboregelgeving meer dan ooit ontdoken zal gaan worden.

Het Bouwprocesbesluit schiet aldus zijn doel voorbij.”

Reageer op dit artikel