nieuws

Nieuw Produktschap voor Wijn trad feestelijk in het openbaar aan

bouwbreed Premium

De publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie in ons land heeft voor het eerst in 35 jaar weer een uitbreiding ondergaan. Met feestredes, een paneldiscussie en een receptie in sijl trad het nieuwe Produktschap voor Wijn in het Amsterdamse Krasnapolsky in de openbaarheid.

Het produktschap kan zelfstandig verordeningen vaststellen en een eigen financiele huishouding voeren. Het kan zo de collectieve belangen van de wijnsector in ons land (700 bedrijven, 15000 werknemers, een invoer van 250 miljoen liter, ter waarde van een miljard gulden en een bescheiden eigen produktie) beter behartigen dan zijn voorganger de Commissie voor Wijn, die onderdeel was van het Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten.

Drs. Piet Bukman noemde zich voor deze gelegenheid minister van ‘Wijnbouw’, ‘ik ga over de aardappelen, dus waarom ook niet over de wijn?’. Hij was blij dat de dispuutvoorzitter uit zijn studententijd Krans, manifest geheelonthouder, zijn gedrag niet had beinvloed. ‘Een goede Krans behoeft geen wijn’, zei hij hierover. Bukman vergeleek de huidige ‘volwassen geworden’ Nederlandse wijnconsumptie (15 liter per hoofd van de bevolking per jaar) met de vaderlandse wijnproduktie, die nog in de kinderschoenen staat. In de zestiende eeuw strekte de wijnbouw aan de oevers van de Rijn zich tot Wijk bij Duurstede uit. ‘Maar met wat global warming en een zekere mate van green house-effect moet dat weer mogelijk zijn’, zei hij ruim buiten het gehoor van zijn collega Alders.

In vergelijking met andere agrarische sectoren is de groothandel in wijn hier zeer belangrijk. Dat ligt voor de hand, gegeven de grote kennis van wijn (soorten, gebieden, jaren) en logistieke en fiscale zaken die wij in huis hebben.

Geen wonder dat 22 procent van het ingevoerde volume hier wordt gebotteld. Voor een certificaat van oorsprong is lokale botteling niet vereist, zo typeerde de minister zijn standpunt in wat onder de insiders de Rioja-zaak wordt genoemd.

De te verwachten prijsverhoging als gevolg van het streven van de EG om het wijnoverschot te verminderen noemde hij geen ramp: ‘voor betere kwaliteit zal de consument graag wat meer willen betalen’. Bukman zwaaide de wijnsector lof toe over zijn gedrag bij het tegengaan van drankmisbruik, zowel als over het ondertekenen, net als de collegas van bier en gedistilleerd van het Verpakkingsconvenant.

Het nieuwe produktschap, het eerste dat sinds 35 jaar is ingesteld, kan de belangen van het wijnbedrijfsleven uitstekend behartigen. De overheid van haar kant is gebaat bij goede aanspreekpunten. De produktschappen voeren taken in medebewind uit en denken mee bij de besluitvorming in de EG.

Binnenkort zal de toekomst van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (pbo) in de Tweede Kamer ter sprake komen. ‘Ik nodig u uit om via uw nieuwe produktschap een gecoordineerde actie richting politiek te voeren’, aldus de minister. ‘U bent gerijpt als commissie en u wordt nu gebotteld als produktschap’, zei SER voorzitter dr. ir. Th. Quene, die erop wees dat het buitenland jaloers is op onze unieke pbobestuursvorm.

In de paneldiscussie brachten twee deelnemers de zaal tot geestdriftige bijval. Drs. Arie Lems, voorzitter van de Stichting Verantwoord Alcolholgebruik, citeerde met instemming het bijbelwoord ‘wijn verheugt het hart’ en vond dat deze blijde boodschap zijns bedunkens best eens wat meer mag worden uitgedragen.

‘Met verstandig zijn leef je misschien langer, maar het verveelt wel’. En mr. Alexander Tilgenkamp van de Europese Commissie verhaalde van een onderzoek dat heeft aangetoond dat mensen die twee a drie glazen per dag drinken betere levenskansen hebben dan geheelonthouders.

‘Wij moeten dus de jeugd al leren wijn te drinken.’ Het ontstaan en de voorgeschiedenis van het nieuwe produktschap staan beschreven in het aardige boekje ‘Wijn in het Schap’

door Ton Schonwetter.

Reageer op dit artikel