nieuws

Niets uitsluiten voor oplossen van Leidse woningbouwprobleem

bouwbreed

‘Als er een oplossing moet worden gezocht voor de woningbouwproblemen in de Leidse regio, kleven er aan elke oplossing bezwaren. Niette min zou voor die oplossing naar alle richtingen gezocht moeten worden.’ Dat antwoorden GS van Zuid-Holland op vragen van de statenleden Meijer en De Jong (Groen Links).

Ze vroegen naar het standpunt van GS nadat ze hadden vernomen dat commissaris der koningin Patijn medio augustus in Lisse in het openbaar zou hebben gesuggereerd om het tot het Groene Hart behorende veenweidegebied ten oosten van Leiden, tussen rijksweg 4 en het door de minister van Verkeer en Waterstaat gewenste trace A voor de Hogesnelheidsspoorlijn langs Hazerswoude en Rijpwetering voor de verstedelijking te gebruiken.

Volgens GS zou de commissaris dat niet zo expliciet hebben gezegd, maar uitsluitend hebben willen aangeven dat je bij het zoeken naar oplossingen voor woningbouwproblemen naar alle kanten moet kijken.

Een precieze afbakening zou niet door Patijn gegeven zijn.

Daarom ke de uitspraken van de commissaris ook niet in strijd zijn met het standpunt van het college van GS dat de hsl-variant ten oosten van Zoetermeer moet worden afgewezen.

Reageer op dit artikel