nieuws

N-Holland neemt deel in Landelijke Bouwkunst West-Friesland

bouwbreed Premium

Als het aan GS van Noord-Holland ligt zal de medio vorig jaar door particulieren opgerichte NV Landelijke Bouwkunst West-Friesland haar voorgenomen werk ke gaan uitvoeren. Aan de staten wordt voorgesteld om voor f. 100000 deel te nemen in het aandelenkapitaal van de vennootschap.

De vennootschap wil monumenten en beeldbepalenden panden binnen het gebied van de Westfriese ringdijk, die hun oorspronkelijke functie verloren hebben, aankopen, restaureren en dan opnieuw verkopen dan wel zelf exploiteren.

Door middel van het uitgeven van aandelen onder gemeenten, particulieren en ondernemingen wordt gepoogd een werkkapitaal van f. 1 miljoen bijeen te brengen.

GS willen daar 10% van inbrengen onder de voorwaarde dat de overige 90% van het aandelenkapitaal wordt volgestort.

Reageer op dit artikel