nieuws

Monumentenlijst Drenthe fors uitgebreid

bouwbreed

Het aantal rijksmonumenten in Drenthe is met 305 panden uitgebreid. De uitbreiding heeft betrekking op monumenten uit de periode 1850-1940 die tot nu toe nauwelijks in het register vertegenwoordigd zijn. Drenthe is de eerste provincie waar het rijksmonumentenbestand met deze zogeheten jongerenbouwwerken is uitgebreid.

De directeur van de Rijksdienst voor Monumentenzorg, drs. A.L.L.M. Asselbergs, heeft dit in het Drents Museum in Assen bekendgemaakt tijdens de afsluiting van het Monumenten Selectie Po (MSP) Drents plateau. Tot nu toe telde Drenthe 591 monumenten. De uitbreiding vloeit voort uit een uitvoerige inventarisatie waarbij in totaal ongeveer 4300 panden in kaart zijn gebracht. Deze inventarisatie is op verzoek van het rijk uitgevoerd door de provincie Drenthe. Gedeputeerde Marga Kool is verheugd over de uitbreiding, maar bezorgd over de geringe prioriteit die het MSPpo van het rijk krijgt. Voor heel Nederland is de komende acht tot tien jaar f. 12 miljoen ter beschikking voor de uitvoering van deze poen. De Drentse gedeputeerde beschouwt dit als ‘verkeerde zuinigheid’.

Reageer op dit artikel