nieuws

‘Mediterrane oase in merengebied Limburg

bouwbreed Premium

‘Zuidelijke ambiance aan de Limburgse Maasplassen’. Zo presenteert zich de verblijfsresidentie ‘Marina Oolderhuuske, idyllisch gelegen op het historische schiereiland aan de Maas bij Roermond.

En daar is geen woord Frans bij. Want het vakantiedorp met drijvende woningen, halfvrijstaande bungalows, een jachthaven, een camping en bijbehorende voorzieningen (inclusief een pontje over de rivier) heeft een Mediterraan sfeertje.

] Peter Stuvel De geschiedenis van het Olderhuuske, een voormalig hoeve annex veerhuis, gaat terug tot in de 18e eeuw. Het werd destijds gebouwd als pleisterplaats van het veerpontje in de Maas.

Maar eigenlijk is die Maasoversteek veel ouder. Ze wordt al genoemd in een akte in de archieven van het Kapittel der hoogadelijke Abdij van Thorn.

Sindsdien was de verbinding via het Oolderhuuske eeuwenlang van vitale betekenis voor het regionale verkeer.

Het veer werd meestal bediend vanuit Ool. Toen rond 1875 de Maasbrug gereed kwam verloor het Oolderveer snel aan betekenis. In de jaren zestig werd het uit de vaart genomen.

Maar vorig jaar is het veerpontje onder de naam ‘Biej ool Euver’ op initiatief van de directie van marina Oolderhuuske in ere hersteld. Als seizoensattractie. En met succes.

Want inmiddels zijn vele duizenden mensen overgezet naar en van het schiereiland.

De traditie van pleisterplaats, die Oolderhuuske zich verwierf bij de rivierovergang tegenover Ool, wordt nu voortgezet in de Marina.

Grindwinning

Realisering van dit toeristischinfrastructurele po werd mogelijk dankzij de grindwinning in het Middenlimburgse Maasgebied. Daardoor ontstonden grote meren, die met elkaar in feite het tweede plassengebied van Nederland vormen.

Het initiatief tot de bouw van de Marina Oolderhuuske is afkomstig van bouwstoffenproducent Smals Beheer, die zich al een eeuw bezighoudt met grindwinning en ook eigenaar is van het vakantieoord. Volgens ing. M. R. Smals wordt met het po, dat een investering vergde van zon f. 50 miljoen, bewezen dat ‘ontgrondingen ke resulteren in een zowel maatschappelijk als commercieel gezien uitermate waardevol eindresultaat’.

In elk geval kan het po worden gezien als een belangrijke versterking van de verblijfsrecreatie in het Hart van Limburg. De belangstelling ervoor was met name in Duits land en Belgie zo groot dat de in 1989 ontwikkelde plannen in een keer konden worden uitgevoerd.

Gevarieerd Marina Oolderhuuske is gevarieerd opgezet. Beeldbepalend zijn de drijvende villas, die de benaming ‘marinas’ hebben gekregen. Stevig vastgelegd aan twee stalen pijpen, waarlangs de woningen bij wisselingen in de waterstand omhoog danwel omlaag glijden. In de architectuur van de marinas zijn lijnenspel en ornamenten van Zuidfranse stadjes herkenbaar.

Verder zijn er op het schiereiland 94 halfvrijstaande villas gebouwd in robuuste Romaanse vormen. Ze zijn zodanig gesitueerd dat vanuit elke woning vrij uitzicht op het plassengebied bestaat.

Op het schiereiland is voorts een camping met 160 staanplaatsen aangelegd. De voor zieningen erop zijn zodanig flexibel dat ze na het zomerseizoen eenvoudig ke worden verwijderd. Dit met het oog op onderlopen van het gebied (wat nog wel eens gebeurt doordat de waterstand in de Maas tot ongekende hoogten stijgt).

Marina Oolderhuuske biedt voorts ook vergader- en conferentiefaciliteiten, restaurents, cafe, tennisbanen, overdekt zwembad etc.

Dam

Het complex is in de zomermaanden goed per auto bereikbaar. Daartoe is onder meer een nieuwe dam gelegd. Die werd echter gebonden aan een maximale hoogte. En wel om in geval van te hoge waterstand het Maaswater gelegenheid te bieden een uitweg te zoeken naar de grintmeren.

In die situaties kan de dam niet gebruikt worden en is het schiereiland in feite een eiland dat uitsluitend nog bereikbaar is met een veerpontje. Dat zet echter uitsluitend voetgangers, eventueel met fiets, over.

Opvallend aan Marina Oolderhuuske zijn de streekgebonden rood-witte kleuren, die consequent in de bebouwing zijn doorgevoerd. Daardoor ook is het verblijfsoord al van verre goed en vooral ook opvallend zichtbaar in het plassenlandschap.

Reageer op dit artikel