nieuws

Logistieke sector kan bouw kosten besparen

bouwbreed Premium

Vervolg van pagina 1 nog heel wat te verbeteren: ‘Tot op de dag van vandaag moet worden geconstateerd dat de toegevoegde waarde van de bouwlogistiek in het bouwproces door de bouwpartners wordt onderschat. Ook het belang van samenspel tussen de bouw en de logistieke dienstverlener wordt niet volledig onderkend. Zolang dit zo blijft zal de aansturing van het logistieke proces in de bouw onvolledig en inefficient blijven.’

Mededinging

Teneinde ketenregie en integraal kwaliteitsbeheer in de Europese bouw tot stand te brengen is het volgens hem noodzakelijk dat nationale en Europese regelgeving, standaardisatie, normalisatie en certificatie op elkaar zijn afgestemd.

Bij de uitoefening van dag tot dag van ketenregie en integraal kwaliteitsbeheer op de bouwplaats dient er voor gewaakt te worden dat bouwpartners worden ontdaan van hun toegevoegde waarde en als schakel uit de keten worden weggedrukt: ‘De bouwsector kent wel veertig branche-organisaties en dus veertig verschillende bloedgroepen, die alle betrokken zijn en ook de komende jaren willen blijven bij het bouwproces. Integrale kwaliteitszorg en ketenregie moeten daarom op gezonde voet staan met de Europese mededinging ten behoeve van de continuiteit van deze beroepsgroepen in de bouw.’

Reageer op dit artikel