nieuws

Leerrecht in strijd met uitbreiding leerlingwezen

bouwbreed Premium

Vanwege het nijpende tekort aan vaklieden op alle niveaus wil de overheid het leerlingwezen uitgebreid zien. Ze moet dan niet tegelijkertijd een leeftijdgrens tot 27 jaar willen hanteren. Dat is uitnodigen om te eten, nadat de handen op de rug zijn gebonden.

Woorden van deze strekking sprak voorzitter A. Koster van de Stichting Vakopleiding Schilders- en Stucadoorsbedrijf (SVS) gisteren in Apeldoorn. In het kader van haar 50-jarig bestaan hield de stichting hier een symposium.

Koster doelde met zijn uitspraak op de plannen van de overheid om het recht om gesubsideerd onderwijs op het 27ste levensjaar te laten eindigen. De voorzitter zei zich voor te ke stellen dat de minister van Onderwijs geen eindeloze onderwijstrajecten wil waarbij leerlingen voortdurend van opleiding naar opleiding overstappen, met ook nog eens de mogelijkheid tot doubleren.

‘Maar het gaat niet aan’, aldus Koster, ‘om een traject dat minimale opleidingskosten vergt en dezelfde mogelijkheden biedt om zich verder te ontplooien na het 27ste jaar af te remmen. Dat is niet fair. Iedereen moet dezelfde rechten op onderwijs hebben’.

Directeur J. Verschoor van de SVS zei niet te begrijpen waarom de overheid via de ministeries van Onderwijs en WVC en via de premiebetalers tonnen steekt in de opleiding van bijvoorbeeld een cardioloog die na succesvolle studie een fors inkomen gaat verdienen, terwijl een stukadoor, timmerman of schilder na primaire leerlingwezen als 27-jarige (of ouder) geen subsidie meer krijgt voor een vervolgopleiding.

Warm voorstander

De SVS toonde zich daarom een warm voorstander van de alternatieve opzet van het leerrecht van de werkgeversvereniging KNOV.

Het KNOV kiest, aldus KNOVvoorzitter Kamminga op het symposium, voor een individueel leerrecht van acht jaar na de basisvorming of drie jaar voortgezet onderwijs. Dit leerrecht is tot een leeftijd van 55 jaar op te nemen. ‘Ik zie een heel duidelijke relatie met wat de schilders- en stukadoorsbranche beoogt en onze uitgangspunten.

In de branche treden immers relatief veel lager opgeleiden toe. In ons systeem wordt hem de mogelijkheid geboden op latere leeftijd nog bij te leren”, aldus de KNOV- voorzitter.

Reageer op dit artikel