nieuws

Leasen door overheid moet gecoordineerder

bouwbreed Premium

De overheid gaat ongecoordineerd lease-overeenkomsten aan met grote financiele instellingen. Een betere afstemming op het vlak van kennis en het feitelijke beroep op de kapitaalmarkt is wenselijk.

‘In de oligopolistisch getinte markt voor megapoen kan dan tegenover de aanbieders van private financiering een gerichter beleid worden gevoerd.’

Dat is de mening van W.D. Franckena en J. de Boer. Beide topambtenaren -de eerste is directeur Financien en Economie bij de Rijksgebouwendienst en de tweede is directeur van het Bureau voor Economische Argumentatie- zetten in de jongste uitgave van ESB (13/10/1993) uiteen hoe leasen bij de rijksoverheid werkt. ‘Door beter samen te werken wordt voorkomen dat rijksinstellingen tegen elkaar worden uitgespeeld c.q. dat het rijksbeleid uiteindelijk wordt gecoordineerd door de raden van bestuur van enkele grote financiele instellingen.’

De beide ambtenaren adviseren hun eigen werkgever dan ook om naast goede onderlinge samenwerking, ook de spelregels inzake de budgettering te overwegen. ‘Soms leiden de regels tot het uitbesteden van risicos, waarvoor een stevige premie moet worden betaald, omdat de beleggers de risicos als branche-vreemd beschouwen. Lease-constructies ke daardoor onnodig duur worden.’

Reageer op dit artikel