nieuws

Kamer beslist nog niet over alternatieven Betuwelijn

bouwbreed Premium

De Tweede Kamer zal bij haar besluit over de Betuwelijn in november geen keuze maken uit de verschillende technieken voor aanleg. Dat zal pas gebeuren bij het definitieve tracebesluit en bij de aanbesteding.

De kamer zal bij haar besluit in november aangeven op welke delen van het trace moet worden afgeweken van de voorstellen van het kabinet. Ze zal voor die delen van het traject de bepalingen voor het grondgebruik (de zogenaamde bandbreedte) verruimen. In een later stadium kan dan worden bekeken voor welke technische uitwerking wordt gekozen en welk van de alternatieven wordt toegepast. Zo kan minister Maij van verkeer en waterstaat straks een optimale keuze maken uit de nieuwste technieken, aldus CDA-kamerlid Leers.

Volgens Blaauw (VVD) is ook zijn fractie er voorstander van ‘de bandbreedte op bepaalde punten op te rekken om straks pas bij aanleg te beslissen over de toe te passen techniek’.

Blaauw wil dat minister Maij vragen over rentabiliteit, financierbaarheid en de milieueffecten van de Betuwelijn beantwoordt. Volgens hem is de minister nog onvoldoende ingegaan op deze punten van kritiek die door het bureau Twijnstra en Gudde naar voren zijn gebracht.

Het onderzoeksbureau heeft op verzoek van de Tweede Kamer het kabinetsbesluit voor bovengrondse aanleg nog eens tegen het licht gehouden.Inmiddels groeit de stapel met plannen voor alternatieve aanleg nog elke dag. Leers ontvangt per dag een stapeltje van ‘een centimeter of vijftig’.

Volgens hem geeft dat niet alleen aan dat er veel creativiteit onder de bevolking aanwezig is, maar ook dat de keuze uit de mogelijkheden steeds moeilijker wordt. ‘Daarom moeten we ons als Kamer niet laten verleiden tot uitspraken over welke technische uitwerking dan ook. Ik heb als Kamerlid niet de expertise om daarover te beslissen. Daarom kan er straks beter door de minister bij het tracebesluit worden bekeken hoe bepaalde stukken worden aangelegd.’

Een woordvoerster van het ministerie van verkeer en waterstaat meldt dat alle nieuwe plannen voor alternatieven zullen worden bekeken en meegewogen. Maar het besluit over eventuele toepassing zal pas bij de aanbesteding worden genomen.

Reageer op dit artikel