nieuws

Injectieslang opnieuw op Nederlandse markt

bouwbreed

D&V International te Grave introduceert het Fuko-injectiesysteem in Nederland. Het is een her-introductie, want het systeem is hier en daar al toegepast. De basis vormt de Fuko-injectieslang, ontwikkeld door BBZ (Beton Bau Zubehore) GmbH in Duitsland. De slang wordt tot in Japan gebruikt, maar is in Nederland nog niet aangeslagen. Met het Fuko-systeem is het mogelijk stortnaden in betonconstructies waterdicht te maken door injectie met polyurethaan, cement of gel.

Het Fuko-injectiesysteem is ontwikkeld door een man uit de praktijk, ing. K. Koob van BBZ. Hij is zichtbaar trots op de Fuko-injectieslang, die hij graag vergelijkt met andere produkten. ‘De Fuko-slang is ongetwijfeld het duurst, maar het is ook de beste injectieslang’, aldus Koob. ‘Het is de enige slang die opnieuw te gebruiken is. De stortnaden in de betonconstructie ke op waterdichtheid getest worden nog voordat ze belast worden.

Als het nodig is kan de constructie jaren later nog geinjecteerd worden. Het is nu eenmaal zo dat beton nog zeer lange tijd na kan werken.” De Fuko-injectieslang is volgens Koob de enige die controle van de constructie vooraf en onderhoud achteraf mogelijk maakt.

Grondwaterpeil

Koob werkte vroeger bij Philipp Holzmann AG. Hij was ‘Oberbauleiter’ te Dusseldorf, in een gebied waar wisselingen van het grondwaterpeil van 8 tot 10 meter voorkomen. De tunnels en verdiepte wegen waaraan hij mee heeft gewerkt moesten goed waterdicht zijn.

Na zijn verzelfstandiging heeft hij hiervoor het Fuko-systeem ontwikkeld. ‘Ik wilde op de markt komen met iets wat ik zelf in mijn werk gebruikt zou hebben’, aldus Koob. In 1986 kwam de eerste Fuko-slang op de markt. Hij is in 1987 ook in Nederland geintroduceerd. In 1988 is de firma ‘Bauwerkabdichtung’ opgericht, voor het uitvoeren van werken met het Fuko-systeem. En sinds 1989 ontwikkelt BBZ Bauchemie zelf injectie- en andere afdichtingsmaterialen.

Het Fuko-systeem, zoals nu op de markt gebracht door D&V International, verschilt niet wezenlijk van het originele. Er is inmiddels echter veel ervaring mee opgedaan. Er is een speciale klem ontwikkeld voor het aansluiten van het persapparaat op de slang, er zijn inbouwdozen voor de uiteinden van de slangen bijgekomen en er is speciale apparatuur voor het persen van het injectiemateriaal ontwikkeld.

Voegenband

De Fuko-injectieslang is overal toe te passen, waar vroeger met voegenband werd gewerkt. Koob adviseert overigens het gebruik van voegenband in combinatie met prefab beton. Het Fuko-systeem is bedoeld voor de afdichting van naden in stortbeton.

Het laatste werk waarbij de Fuko-injectieslang met succes wordt ingezet, is het Rheinufer-po in Dusseldorf. De tunnels van dit project liggen beneden het rivierwaterpeil, dus de afdichting is een belangrijk punt. Er wordt gein jecteerd met Duroseal gel en met fijne cement. Na het injecteren worden de slangen schoongemaakt. Mocht het nodig zijn, dan kan er altijd nageinjecteerd worden.

Principe

Het principe van de Fuko-injectieslang (zie tekening) is eenvoudig. Het injectiekanaal (1) heeft een diameter van 6 of 10 mm., afhankelijk van het materiaal waarmee geinjecteerd wordt.

De kern van de slang (2) biedt voldoende weerstand tegen de druk van het beton, zodat de slang niet dicht gedrukt wordt.

Aan vier zijden bevinden zich gaatjes in de kern (3), met een diameter van 3 of 5 mm, op een onderlinge afstand van 2 cm en steeds 1 cm versprongen. Over deze gaatjes liggen strips van neopreen (4). Zij functioneren als een ventiel. Normaal sluiten zij onder invloed van de druk van het beton de gaatjes af. Wordt er geinjecteerd, dan gaan zij door de druk van het injecteren openstaan. De neopreenstrips worden bijeengehouden door gaas, waarvan de mazen grof genoeg zijn om het injectiemateriaal gemakkelijk en in alle richtingen door te laten. Na het injecteren sluiten de neopreenstrips de gaatjes opnieuw af, zodat er geen cementwater in de slang terecht kan komen. De slang kan na gebruik dan ook schoongespoten worden en is in dat geval geschikt voor hergebruik in de toekomst.

De Fuko-injectieslang wordt met beugeltjes of clips op het beton bevestigd. De slang mag niet tegen de wapening aan komen, maar moet er tussendoor gelegd worden.

Reageer op dit artikel