nieuws

Ingrijpende bodemsanering in Groningen begonnen

bouwbreed Premium

Het aspect ‘de vervuiler betaalt’ maakt slechts een klein onderdeel uit van de nieuwe wet Bodemsanering. De kern waar het omgaat is dat delen van ons land vervuild zijn en moeten worden schoongemaakt. In zeventig gevallen heeft de staat in eindvonnissen al zijn gelijk gehaald, in die zin dat de kosten van de bodemsanering op de vervuiler wordt verhaald.

Dit zei minister Alders gisteren in Groningen waar hij de starthandeling verichtte voor de ingrijpende bodemsanering van het AAgrunol terrein.

In zijn inleiding ging de bewindsman in op de behandeling van de wet Bodemsanering in de Eerste Kamer. Hij hekelde de krantenkoppen die deze week melding maakte dat de Kamer de wet zou kraken.

‘Waar het om gaat’, zo hield hij zijn gehoor voor, ‘is dat er keuzes moeten worden gemaakt. Wisten de vervuilers op het moment van lozen wat zij in de grond stopten? En als dat inderdaad het geval is dan moet daar financieel iets tegenover staan. We worden nu eenmaal momenteel geconfronteerd met een erfenis uit het verleden. Die discussie zal ik ook in de Eerste Kamer voeren’, aldus Alders.

Eindelijk

Gisteren was het dan na bijna twintig jaar, zoals de Groningse wethouder van milieu Morssink het verwoordde, ‘eindelijk zover’ dat met de feitelijke bodemsanering van het AAg runol terrein in de wijk Oosterpoort werd begonnen.

Zoals bekend heeft op die locatie het bedrijf AAgrunol vanaf 1946 tot begin jaren tachtig landbouwbestrijdingsmiddelen geproduceerd. Na verhuizing van het bedrijf naar Delfzijl en Haren bleken de bodem en het grondwater zwaar verontreinigd. Uit de diverse onderzoeken kwam naar voren dat de grond en het grondwater licht tot sterk met zware metalen, vluchtige en gecholeerde koolwaterstoffen en diverse bedtrijdingsmiddelen waren verontreinigd.

Problemen

De reden dat de sanering lang op zich heeft laten wachten komt volgens milieu-gedeputeerde Van Dijk onder andere door de bestuurlijke problemen die rezen bij het vinden van een definitieve bestemming van de sterk verontreinigde grond.

‘We wisten nu eenmaal niet waar we met de grond heen moesten’, aldus Van Dijk. Ook al omdat vast was komen te staan dat grote delen van de grond niet meer te reinigen waren.

Uiteindelijk bood de provincie Zuid-Holland de helpende hand door de Noordoostelijke punt van de Abtspolder bij Rotterdam als opslagplaats voor de zwaarst verontreinigde grond aan te wijzen. Naar schatting zal op die plek 11200 ton grond worden gestort. Het matig tot licht verontreinigde deel van de grond, zon slordige 115000 ton, wordt naar de stortplaats de Stainkoeln in Groningen afgevoerd. Inmiddels heeft een uitgebreid onderzoek uitgewezen dat ook deze grond niet meer te reinigen is.

Met de grondsanering is f. 50 miljoen gemoeid. De grondwatersanering, die op dit moment al in volle gang is en zon vier jaar gaat duren, kost circa f. 15 miljoen. Van de totale saneringskosten neemt het rijk f. 58,5 miljoen voor haar ekening. Het resterende deel wordt door de gemeente Groningen bekostigd.

Twijfels

Overigens benadrukte Alders in zijn openingswoord dat het verrichten van onderzoek naar de mate van sanering niet goed genoeg kan gebeuren.

‘Vraagtekens ke worden gezet bij de tijd die onderzoeken in beslag nemen maar ze zijn noodzakelijk. Nu echter het besluit is genomen, mogen er geen twijfels meer ontstaan over de mate van onveiligheid van de werkzaamheden voor de omgeving. Dat er overlast zal ontstaan is duidelijk. Maar dat is all in the game.’ Hij verwees daarmee naar spandoeken van omwonenden die zich zorgen maken over hun gezondheid. Met name de bewoners van de in de buurt van het terrein gelegen woonschepen maken zich ernstig zorgen.

Volgens een gemeentewoordvoerder zijn alle risicos onderzocht en worden slechts die mensen met een medische intentieverklaring van de GG en GD verplaatst.

Kunstwerk

De starthandeling van minister Alders vormde de onthulling van een kunstwerk vervaardigd door de Groningse kunstenaar Oscar Venema.

Het laat een beeld zien van wat er zich in de nabije toekomst op het terrein komt: woningen en kantoren. Groningen heeft im mers plannen om zon vierhonderd woningen op het voormalige AAgrunol te bouwen en aan de kant van de Ringweg kantorengebouwen.

Een woordvoerder benadrukte echter desgevraagd dat deze plannen nog in een prematuur stadium bevinden. De bodemsanering moet medio 1994 zijn afgerond. De grondwatersanering duurt tot 1996-1997.

Reageer op dit artikel