nieuws

Inbreker gaat kwaliteit van ramen en deuren beproeven

bouwbreed Premium

Geef een inbreker een standaardset gereedschap en laat hem binnen een vastgestelde tijd proberen een raam of deur te forceren om een woning binnen te komen. Een betere methode is er niet om de inbraakwerendheid van een gevelelement aan te tonen, moet de Vereniging van Kunststof Gevelelementenfabrikanten (VKG) hebben gedacht bij het opstellen van voorschriften voor het testen en beoordelen van kunststof ramen, deuren en kozijnen.

De inbrekersproef maakt dan ook deel uit van de nieuwe eisen die de vereniging deze week presenteerde.

Voor inbraakwerendheid zijn al eerder normen ontwikkeld, de NEN-normen 5088 en 5089. Ook de VKG heeft aan de totstandkoming daarvan meegewerkt. Toch bieden ze volgens ir. R.D. Geerdink, voorzitter van de technische commissie van de VKG, de kunststof-ramenfabrikanten te weinig mogelijkheden. Volgens de vereniging zijn de NEN-normen te produktgericht, ook na de huidige herziening. Ze stellen namelijk alleen eisen aan het hang- en sluitwerk, terwijl de VKG vindt dat het ingebouwde raam als compleet element op inbraakwerendheid moet worden beoordeeld.

Met de presentatie van de nieuwe voorschriften wil de vereniging de combinatie van gevelelement, hang- en sluitwerk, de wijze van inbouw en de constructieve maatregelen aan een beoordeling onderwerpen. Daarmee bewandelt de 35 leden tellende VKG volgens Geerdink niet een eigen weg, maar borduurt zij voort op een Duitse Richtlinie en loopt zij vooruit op ontwikkelingen in het kader van de Europese harmonisatie. ‘De traditionele weg duurde ons gewoon te lang’, aldus Geerdink.

Inbrekersproef

De beproevingen die in de VKG-voorschriften worden omschreven, omvatten statische, dynamische en manuele belastingen van een ingebouwd gevelelement. Bij de statische belasting wordt het element op een groot aantal plaatsen belast met drukkrachten volgens vastgestelde waarden. De daarbij optreden de uitbuiging van het draaideel ten opzichte van het kozijn mag een bepaalde waarde niet overschrijden.

Zandzak-valproef

De dynamische belasting omvat een zandzak-valproef.

Vanaf een bepaalde hoogte valt een massa van 30 kg op voorgeschreven plaatsen van de vulling (een dikke plaat multiplex) van het element.

Het gevelelement moet deze proef overleven. Daarbij wordt geen uitspraak gedaan over de inbraakwerendheid van de vulling in de praktijk (glas of sandwichpanelen).

Het meest tot de verbeelding sprekende onderdeel van de nieuwe VKG-voorschriften is de manuele belasting in de vorm van een inbrekersproef.

Voor deze proef is een standaard set inbrekersgereedschap samengesteld waarmee een inbreker/keurmeester volgens een vastgesteld tijdschema moet proberen binnen te komen. Binnen de beschikbare tijd mag hem dat niet lukken.

Geerdink is zich ervan bewust dat deze nabootsing van een praktijksituatie moeilijk reproduceerbaar is. Maar volgens hem zijn er ontwikkelingen gaande om ook de invloed van de kracht, het uithoudingsvermogen en de handigheid van de inbreker bij deze proef te standaardiseren.

Afhankelijk van de resultaten van de beproevingen zullen de gevelelementen worden ingedeeld in een van de vier in de VKG-voorschriften gedefinieerde klassen voor inbraakwerendheid.

De tests zullen worden uitgevoerd door het certificeringsinstituut SKG (Stichting Kwaliteitscentrum Gevelelementen) in De Meern, dat ook het beslag test volgens NEN 5088 en 5089. SKG heeft op dit moment al dertien ramen en deuren volgens de nieuwe voorschriften goedgekeurd in de inbraakwerendheidsklasse A0/A1.

Politiekeurmerk

Volgens T.J.B. Hesselman, stafmedewerker criminaliteitspreventie van Politiekorps Hollands Midden, vormen de nieuwe voorschriften van de VKG een wezenlijke verbetering van de bestaande normen op het gebied van inbraakwerendheid van kunststof gevelelementen.

Hesselman wil de voorschriften dan ook gaan gebruiken bij het verlenen van het ‘Poltiekeurmerk Veilig Wonen’, waarmee in zijn district wordt geexperimenteerd. Dit veiligheidskeurmerk voor woningen wordt naar Engels voorbeeld in Nederland uitgeprobeerd met financiele steun van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting.

Fotobureau ’t Sticht

Reageer op dit artikel