nieuws

IJsselbouw strijdt met fiscus over tonnen

bouwbreed Premium

Vervolg van pagina 1 Een woordvoerder van minister Kok van Financien , onder wiens verantwoordelijkheid de belastingdienst valt, zegde toe dat er voor 9 oktober een beschikking zal zijn in de heroverwegingsronde. Boukema wilde de uitslag daarvan afwachten alvorens een definitief oordeel te vellen in deze kwestie. IJsselbouw kan dan eventueel weer bij rechter Boukema in beroep om te klagen over het besluit dat de belastingdienst nu in tweede instantie zal nemen.

Niet gelukkig

Na de zitting bij de Raad van State zeiden de belangenbehartigers van IJsselbouw redelijk tevreden te zijn. Zij hadden echter liever gezien dat mr.

Boukema zich nu al wat duidelijker had uitgesproken over de opstelling van de belastingdienst. Er zou namelijk een zeer onredelijk kantje aan de zaak zitten. Voordat IJsselbouw de aanslag kreeg, heeft de belastingontvanger namelijk eerst alle gegevens van het Capelse bedrijf opgevraagd, die betrekking hebben op de relatie met Boroti. IJsselbouw moest de gegevens zonder meer verstrekken. Dat lijkt erg op eenrichtingverkeer, nu IJsselbouw veel gegevens over Boroti niet krijgt. Voorts stellen de belangenbehartigers dat de belastingdienst mogelijk op oneigenlijke gronden de gegevens van Boroti niet vrijgeeft.

De belastingdienst zegt de belangen van derden te willen beschermen. Maar het zou ook wel eens zo ke zijn dat vooral de belangen van de belastingdienst worden verdedigd. De belastingdienst verzwijgt namelijk of er aanslagen van Boroti zijn afgeboekt.

‘In de praktijk wordt vaak afgeboekt op aanslagen, waarvoor niemand anders aansprakelijk gesteld kan worden.’ Of dat geschuif met belastingaanslagen in redelijkheid is gebeurd, willen ze bij IJsselbouw natuurlijk graag weten. Voorlopig kijken ze daar nog tegen een aansprakelijkstelling van enkele tonnen aan.

1) Theo Calkoen is medewerker van Persbureau Cerberus in Den Haag

Reageer op dit artikel