nieuws

IGB komt op valreep met tunnel-concept Betuwelijn

bouwbreed

IGB Bouwmaatschappij uit Breda heeft op de valreep een concept-ontwerp ingediend bij de Tweede Kamer voor een tunnel voor de Betuwelijn. Het gaat om een plan waarbij de tunnelelementen ter plaatse worden geproduceerd en vervolgens op een speciale manier worden afgezonken. De kosten belopen zon f. 3,8 miljard. Het bedrijf heeft inmiddels octrooi op zijn tunnelconcept aangevraagd.

Directeur ing. J. van den Ring van IGB (een dochter van het FranseFougerolle-Eiffage) zegt zich te realiseren rijkelijk laat te zijn met zijn ‘alternatief voor de geboorde tunnel voor de Betuwelijn’. De commissie Van Engelshoven heeft haar taak volbracht en de Betuwelijn zal binnenkort in de Kamer worden behandeld. Desondanks wil hij het idee onder de aandacht brengen.

‘We zijn eigenlijk op het idee gekomen toen we een oplossing probeerden te verzinnen voor de problemen in Gorinchem als de Betuwelijn daar doorheen komt te lopen. Voor het zeven kilometer lange traject dat hier volgens de gemeente ondertunneld moet worden heeft ing. L. Van Tol van ons bedrijf het tunnelconcept ontworpen. Toen dit klaar was bleek het eigenlijk voor het gehele traject van de Betuwelijn bruikbaar te zijn. Het concept biedt naar ons idee zulke positieve aspecten dat het de moeite waard is om het alsnog te betrekken in de beoordeling van de verschillende mogelijkheden’, aldus Van den Ring.

De IGB-methode voorziet in het uitgraven van een kanaal met behulp van twintig meter lange damwanden. Hierop wordt een verrijdbare werkvloer geplaatst waarop een tunnelelement wordt gebouwd. Over dit tunnelelement worden vier, eveneens verrijdbare, portaalkranen geplaatst.

Nadat het tunnelelement is afgebouwd wordt het aan de kranen gehangen, waarna de werkvloer weggereden kan worden. Het tunnelelement wordt daarna tussen de damwanden afgezonken.

Volgens Van den Ring kan wekelijks een tunnelement van 25 meter worden gebouwd. Bij gebruik van meedere bouwstromen kan een snellere bouwtijd worden gerealiseerd.

Kosten

De voordelen van de tunneloplossing van IGB zijn volgens Van den Ring in de eerste plaats de kosten. ‘We hebben een raming gemaakt waarbij per strekkende meter de tunnel kan worden aangelegd voor een bedrag van f. 37500.

Dit is exclusief de meerkosten voor die plaatsen waar wegen en kanalen doorkruist moeten worden. Ook hiervoor hebben we echter oplossingen, die aanzienlijk goedkoper zijn dan de kosten voor de geboorde tunnel.”

Tijdelijke aard

Een ander voordeel is volgens IGB het feit dat na afloop slechts de tunnelelementen resteren. De ander voorzieningen die noodzakelijk zijn voor de bouw (zoals de damwanden) zijn van tijdelijke aard. Verder, zo vervolgt Van den Ring, worden de grondwaterstromen niet onderbroken en wordt ook tijdens het bouwproces geen grondwater onttrokken.

Vervolg op pag. 2

Reageer op dit artikel