nieuws

Grootscheepse controle op afvalstoffen

bouwbreed Premium

Dit najaar zal, gedurende een dag, gelijktijdig op een aantal locaties in de provincies NoordHolland, Zuid-Holland en Utrecht, een weg- en waterwegcontrole worden uitgevoerd op het vervoer van afvalstoffen. Het gaat om controle op afvalstromen, die zich binnen de provincie voltrekken en om transporten, die de provinciegrenzen overschrijden.

Uit de controle moet onder meer blijken of de verordening bedrijfsafvalstoffen, die in deze provincies sinds 31 december vorig jaar van kracht is, wordt nageleefd.

Reageer op dit artikel