nieuws

GPV voorstander van kustlocatie

bouwbreed

Het GPV steunt de plannen voor een kustuitbreiding tussen Hoek van Holland en Scheveningen met een bouwlocatie voor circa 25000 woningen. De partij schrijft dit in haar concept-verkiezingsprogramma, dat gisteren werd gepresenteerd.

De ontwikkeling van de kustlocatie is volgens het GPV noodzakelijk omdat de ruimtenood in de Randstad hoog is. Bovendien zullen de planologische procedures die moeten worden doorlopen veel tijd in beslag nemen. Daarom moet er nu al worden begonnen met de voorbereidingen.

Op het gebied van de volkshuisvesting kiest het GPV voor voortzetting van het huidige beleid. Wel moeten de kosten bij de koop van woningen worden beperkt en dient belastingaftrek van de hypottheekrente worden beperkt tot een maximaal hypotheekbedrag van f. 350000.

Reageer op dit artikel