nieuws

‘Glas staat nog te veel in hoekje

bouwbreed Premium

Glas staat als bouwprodukt eigenlijk nog te veel in een hoekje. Die kritische constatering deed directeur L. Severens van Felix Glas BV in Maastricht op een tijdens de BouwMECC 93 gehouden symposium over ‘Glas en het Bouwbesluit’.

Volgens Severens bepaalt het samenspel van vormgeving, kleur en materialen de esthetische waarde van een gebouw.

‘Glas kan als veelzijdig bouwmateriaal door de haast onbeperkte constructieve en multifunctionele eigenschappen veel toevoegen, want het combineert functies als lichtdoorla tendheid, warmte-isolatie, zonwering, veiligheid, geluidwering en kleur’, zei hij. Door toepassing van isolatieglas ontstonden er zon tien a vijftien jaar geleden opeens veel mogelijkheden voor bouwen met glas. Steeds meer gebouwen werden voorzien van deze glassoorten. Maar terugkijkend op die periode vroeg Severens zich af of steeds de juiste keuzes zijn gemaakt, die beantwoordden aan de eerder door hem opgesomde criteria.

Sick building

Hij wees in dit verband op sickbuilding syndroom en op het behoorlijk anders uitvallen van ernergienotas dan tevoren gecalculeerd. Zaken waarbij ook het toegepaste glas een rol speelt. ‘We ke ook niet voorbij aan het feit dat zowel opdrachtgevers als glasproducenten misschien niet al te kritisch zijn geweest bij het toepassen van glasgevelconstructies en dat er in de hausse van deze toepassingen niet altijd de juiste plaatsingsmethodieken zijn aangehouden, hetgeen geleid heeft tot gigantische glasschades’, verklaarde hij. Vaak is dat volgens hem mede te wijten geweest aan het feit ‘dat toch gekozen is voor die allerlaagste prijs en de high performance produkten werden teruggesteld’. Dat er nu in de bouw een andere trend aan het ontstaan is (keuze voor andere materialen, kleinere ruitoppervlakten, andere gevelcomposities e.d.) is volgens Severens niet alleen te wijten aan andere architectuuropvattingen ten aanzien van bouwstijlen. Dat zou ook ke voortkomen uit de beglazingen van de afgelopen tien jaar.

Misrekening

Maar hij noemde dat dan een misrekening: ‘De glasindustrie is wel terdege in staat die produkten te maken die de hedendaagse bouw vraagt. Niet alleen qua esthetica maar ook qua functionaliteit. Eigenlijk staat glas nog teveel in een hoekje. Als ik kijk naar de perfecte mogelijkheden die we met name hebben in het brandwerende glas, dan is het eigenlijk ondenkbaar dat er nog zo weinig van deze excellente beglazingen worden toegepast.’

Veiligheid is volgens hem in de Nederlandse glaswereld ten opzichte van de ons omringende landen ook nog steeds een stiefkindje.

Toekomstgericht

Met de recentelijke uitvinding van K-glas (‘dat tot een revolutie heeft geleid in dit soort beglazingen’) kan volgens Severens milieuvriendelijker en meer naar de toekomst gericht gebouwd worden. ‘We gaan ervan uit dat het normaal isolatieglas zijn langste tijd gehad heeft’, concludeerde hij.

Reageer op dit artikel