nieuws

Flevoland krijgt minder EG-geld dan was voorzien

bouwbreed Premium

De provincie Flevoland kan de komende jaren een bedrag van 150 miljoen ecu oftewel f. 320 miljoen tegemoet zien uit de EG-pot voor steun aan economisch achtergebleven gebieden.

Het uiteindelijke bedrag is dus beduidend lager dan de bedragen, die in juli, tijdens de onderhandelingen over de verdeling van de zogeheten structuurfondsen, werden genoemd. Toen was sprake van 200 tot zelfs 300 miljoen ecu.

Door de sterke positie van de gulden is de waarde van de ecu inmiddels ook verminderd tot f. 2,13, terwijl deze zomer nog werd gerekend met een waarde van f. 2,20. Een subsidiebedrag van mogelijk f. 660 miljoen blijkt nu aanzienlijk lager te zijn geworden.

Volgens EG-commissaris Bruce Millan van regionaal beleid gaat het bij de nu toegewezen 150 miljoen ecu om een ‘indicatief getal’ voor de komende zes jaar. Het bedrag kan dus nog worden gewijzigd. De daadwerkelijke toewijzing van het geld gebeurt later op basis van concrete poen.

Reageer op dit artikel