nieuws

Europa tevreden over openstellen Japanse bouwmarkt

bouwbreed

De Europese Gemeenschap heeft haar tevredenheid geuit over het besluit van de Japanse regering om buitenlandse aannemers met onmiddellijke ingang de kans te bieden overheidsopdrachten op de bouwmarkt in Japan in de wacht te slepen.

Een EG-woordvoerder verklaarde gisteren wel dat de Europese Commissie hoopt dat dit besluit ook werkelijk effectief wordt nageleefd en dat de Japanners niet allerlei voorschriften en normen bedenken om de komst van buitenlandse aannemers alsnog te ontmoedigen.

De EG heeft er bij de regering in Tokio al jarenlang op aangedrongen om de Japanse overheidsmarkt in de bouw open te stellen voor Europese en andere buitenlandse aannemers.

Maar ze stuitte daarbij steeds op weerstand ofschoon de opening van de overheidsmarkt voor de bouw wel ‘op termijn’ in het vooruitzicht werd gesteld.

Er is kennelijk een regeringswisseling, en meer nog een Amerikaans dreigement met sancties, nodig geweest om Japan ertoe te bewegen zijn overheidsmarkt in de bouw voor buitenlandse concurrenten toegankelijk te maken. Amerika had er namelijk mee gedreigd om vanaf 1 november maatregelen te nemen tegen Japan als de toestand voor buitenlandse aannemers er tegen die datum niet op zou zijn verbeterd. De VS wilde Japanse bedrijven vanaf die datum maar in beperkte mate laten meedingen naar overheidsopdrachten in de bouw in Amerika.

Voor de Amerikaanse handelsgezant Mickey Kantor is de Japanse concessie om de bouwmarkt te openen echter niet voldoende. Amerika wil nog meer Japanse hervormingen om zijn markt ook op andere terreinen te ontsluiten. In afwachting daarvan worden verdere Amerikaanse sancties uitgesteld tot 20 januari van het volgend jaar.

Corruptie

Een van de redenen waarom de Japanse overheidsmarkt voor de bouw zo lange tijd ontoegankelijk is geweest voor buitenlandse bedrijven maar ook voor kleine bouwbedrijven in het land zelf is de corruptie die er heerst.

Grote Japanse aannemers zijn sedert jaar en dag goede maatjes met hoge regeringsfunctionarissen, die er tegen betaling wel voor zorgden dat zij de grote overheidsopdrachten wel toegespeeld kregen.

En die konden zo de buitenlandse en kleine binnenlandse concurrenten met succes van de markt afhouden.

In hun besprekingen met Japanse regeringsfunctionarissen hebben Amerikaanse handelsgezanten de afgelopen jaren deze omvangrijke corrup tie vaak veroordeeld. Maar naar goede gewoonte deden de Japanners dan of hun neus bloedde. Onlangs is duidelijk aangetoond dat de Amerikaanse beschuldigingen wel degelijk grond hadden.

Afgelopen dinsdag werd in Tokio Shinji Kiyoyama, vice-president van het Japanse bouwbedrijf Kajima Corporation gearrsteerd. Hij wordt ervan beschuldigd een bedrag van 20 miljoen yen te hebben betaald aan regeringsfunctionarissen om de bouw van een staatsziekenhuis toegewezen te krijgen.

Verder zou hij de afgelopen jaren voor een bedrag van drie miljard yen aan smeergeld hebben uitbetaald aan poltici voor een hele reeks bouwopdrachten.

Bij dit corruptieschandaal zijn de zes grootste bouwbedrijven van het land betrokken. De justitie in Japan heeft trouwens een onderzoek lopen naar verschillende smeergeld-affaires in de Japanse aannemerswereld.

Reageer op dit artikel