nieuws

Duitse premiewoning kost 150% meer dan Nederlandse

bouwbreed

Een gemiddelde Duitse huurwoning kost zon 40 procent meer dan de Nederlandse variant. Een gesubsidieerde koopwoning kost in Duitsland 150 procent meer dan een vergelijkbaar Nederlandse variant. Staatssecretaris E. Heerma citeerde op een bijeenkomst in Maastricht deze cijfers uit een onderzoek dat het Duitse bouwministerie eerder liet uitvoeren.

Heerma noemde de kosten in de gesubsidieerde woningbouw ook voor Duitse begrippen hoog. Nederland wist vroeger deze kosten relatief lager te houden door het hanteren van maximale stichtingskosten.

Tegenwoordig draagt het vaststellen van een maximale huurprijs zorg voor een beperking van de kosten. Bouwpartijen worden daardoor gedwongen naar kostenbesparingen te zoeken. Afgezet tegen het oppervlak van de woningen zijn de Nederlandse bouwkosten vergeleken met die in het buitenland het laagst.

Deze uitermate rationele aanpak heeft volgens sommigen geleid tot een wat saai en uniform aanzien van de sociale woningbouw. Toch valt het naar de mening van Heerma ook Duitse deskundigen op dat juist binnen die uniformiteit veel variatie voorkomt. De bouwmethode en het volkshuisvestingsbeleid doen volgens hem wellicht een groter beroep op de creativiteit van architecten en andere bouwpartners. De staatssecretaris zei in de nabije toekomst een grotere varieteit in de woningbouw te verwachten.

Rationele

De aanvankelijke grote bouwseries van minstens 30 tot 40 woningen zijn inmiddels verkleind naar 10 tot 20 woningen. Naar Heerma weet laten ook deze geringere aantallen een rationele aanpak toe. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk el ders een herhalingspo te realiseren waardoor de schaalvoordelen behouden blijven.

Het Duitse beleid inzake volkshuisvesting kan aan de hand van de Nederlandse resultaten met kosten- en ruimtebesparende uitvoering de sociale woningbouw in de toegevoegde deelstaten vorm geven.

Heerma benadrukte dat de technische bouwkwaliteit in Nederland en Duitsland grotendeels overeenkomen. Onderzoek toonde aan dat de constructie van Nederlandse woningen niet slechter is dan die van Duitse.

De omvang van de woningen in de Nederlandse sociale sector komt overeen met de Duitse normen. Binnen het totale woningbestand komen in Nederland meer kleinere woningen voor dan in Duitsland. Gemiddelden ke om die reden een verkeerd algemeen beeld veroorzaken.

Eisen

In Duitsland gelden daarentegen hogere waarden voor geluid- en warmte-isolatie. Deze zwaardere eisen verklaren volgens Heerma niet geheel de hogere kosten voor een Duitse sociale woning. Andere belangrijke kostenverhogers zijn de volledige onderkeldering van veel Duitse woningen. Per woning betekent dit een extra investering van DM 20000 tot DM 40000. Nederland kent een eenvoudiger uitvoering van de badkamer/doucheruimte, het toilet, de keuken en de zolder. Naar Heermas mening heeft dit vooral te maken met de fasering in de bouw en daarmee met de toekomstige financieringsmogelijkheden en wensen van de woonconsument. Ook anderszins is in Nederland op vaak ogenschijnlijk ondergeschikte punten op kosten bespaard.

Te denken valt aan de kleinere uitvoering van het toilet, een efficientere indeling van de meterkast en het weglaten van balkonnen in rijen woningen.

Al deze verschillen brengen een aanzienlijke besparing te weeg.

Reageer op dit artikel