nieuws

Draagkracht heipalen te meten met laser

bouwbreed

Flow Engineering BV te Rijswijk introduceerde tijdens de Funderingsdag te Apeldoorn een apparaat om de draagkracht van een betonnen heipaal te meten tijdens het heien. Het werkt met een laserstraal.

Het apparaat bestaat uit een koffer met daarin een batterij, computer, laser en printer. Een en ander is uiteraard schokbestendig uitgevoerd. Het apparaat wordt op ca. 2 meter afstand van de paal geplaatst.

Op de paal is de rode punt van de laserstraal wordt te zien en daaronder een rode lijn. Op de punt plakt men een reflecterende sticker. Tijdens het heien ontvangt het apparaat de gereflecteerde laserstraal. Het zet de informatie om in een analoog en vervolgens in een digitaal signaal, dat door de computer wordt verwerkt. De printer biedt binnen seconden na de klap een overzicht van de mantelwrijving, de grondweerstand, datum, paalnummer en kalendergegevens. Op de in wezen eenvoudige werking van het apparaat is patent aangevraagd.

Door toepassing van het apparaat ke de veiligheidsmarges tot een minimum beperkt worden. Het meten van de draagkracht geeft immers de zekerheid dat een bepaald draagvermogen is bereikt.

Volgens een woordvoerder van Flow Engineering weegt de hierdoor te bereiken besparing op tegen de kosten van de apparatuur. Door het herhalen van de meting, een dag later, kan ook de wateroverspanning worden bepaald.

Trekschade Overigens is het apparaat niet het eerste, dat meten tijdens het heien mogelijk maakt. Op de Funderingsdag besprak prof.ir. A.F. van Weele, directeur van het Instituut voor Funderingscontrole (IFCO) BV te Gouda, het heigedrag als bron van informatie. Hij benadrukte, dat trekschade aan de paal door een terugkerende drukgolf vaak niet geconstateerd wordt. Hij wees op een door IFCO ontwikkeld meetsysteem. Daarbij wordt een apparaatje aan de paal vastgeschroefd en staat een computer opgesteld in de cabine van de heistelling. Tijdens het heien geeft het apparaat de maximale drukspanning, de efficiency van het heiblok en het moment waarop een nieuwe mutsvulling nodig is. Ook wordt de zakking per klap weergegeven. Systemen zoals van Flow Engineering en IFCO maken het mogelijk om ernstige paalschade reeds tijdens het heien te constateren. Bovendien ke met deze systemen veel meetresultaten bewaard worden. Van Weele wees op het belang van die resultaten. Hij hoopt dat daarmee op den duur een verband tussen de dynamische grondweerstand en het statische paaldraagvermogen vastgesteld kan worden.

Reageer op dit artikel