nieuws

Dividend Kondor Wessels blijft 35 % van winst

bouwbreed Premium

De Kondor Wessels Groep NV te Leiden stelt aandeelhouders voor over het boekjaar 1992/93 een dividend van f. 1,50 per aandeel van f. 5 uit te keren en aan de reserves een bedrag van f. 2,74 toe te voegen. Deze bedragen liggen wat lager dan over de overeenkomstige periode 1991/92, maar het dividend is procentueel wel gelijk gebleven, namelijk 35% van de nettowinst.

Bij de vaststelling van het dividend is tevens rekening gehouden met de toekomstige financiele behoefte vanwege de verwachte groei in Duitsland, aldus de Raad van Bestuur.

Over het boekjaar 1992/93 werd een omzet behaald van f. 696 miljoen (91/92: f. 681 miljoen). Het resultaat voor belastingen bedroeg nu f. 36179000. Het boekjaar ervoor was dat f. 41725000 groot, maar daarin was een eenmalige bate verwerkt van bijna f. 5 miljoen, die de verkoop effecten Grontmij opleverde. Dat door verkoop ver kregen bedrag maakt ook het verschil uit tussen de nettowinst na aftrek van vennootschapsbelasting en aandeel derden nu (f. 23422000) tegen f. 28044000 over het boekjaar 91/92 inclusief de bate uit effectenverkoop.

De winst per gewoon aandeel van f. 5 bedraagt nu f. 4,24, gelijk aan die over het boekjaar 91/92 na correctie met de Grontmij-bate. De Raad van Bestuur verwacht voor het jaar 1993/94 een hogere netto winst bij een hogere omzet. De orderportefeuille vertegenwoordigd momenteel een waarde van f. 1 miljard.

De aandeelhoudersvergadering zal op 10 december in Leiden worden gehouden.

Reageer op dit artikel