nieuws

Deventer wil woningbouw fors gaan uitbreiden

bouwbreed Premium

De gemeente Deventer zal tot het jaar 2015 een forse inspanning op het gebied van woningbouw plegen. In en om de gemeente is nog plaats voor de bouw van zon 9600 woningen. De gemeente streeft ernaar een groot deel van deze woningen op inbreidingslocaties in de stad te realiseren.

Dat blijkt uit het ontwerpstructuurplan ‘Perspectief voor stad & Regio dat door Burgemeester en Wethouders van Deventer is vastgesteld.

Het gemeentebestuur streeft naar een meer dan trendmatige bevolkingsgroei. Het is van mening dat niet alleen de stad zelf maar de gehele regio gebaat is bij een sterke centrale gemeente die haar centrumfunctie in de regio goed kan vervullen. Concentratie van verstedelijking heeft daarnaast het voordeel dat het landelijk gebied zijn groene karakter behoudt en daardoor aantrekkelijk blijft.

De gemeente verwacht tot 2015 zon 2450 woningen op inbreidingslocaties in de stad te ke bouwen. Woningbouw op uitbreidingslocaties zal, na afronding van Colmschate-Zuid, in ColmschateNoord plaatsvinden. Hier is nog ruimte voor ongeveer 4300 woningen. Wanneer Colmschate rond 2008 is afgerond is er geen geschikte woningbouwlocatie meer op Deventer’ grondgebied. Uitbreiding zal dan plaatsvinden, in het kader van de aanwijzing van de stedendriehoek Apeldoorn-Deventer-Zutphen tot stadsgewest, in Steenbrugge.

Hier is nog plaats voor 1850 woningen.

Kantoren

Ook ten aanzien van de kantorenbouw legt Deventer de nadruk op inbreidingslocaties.

Belangrijke locaties hiervoor zijn de Grachtengordel en diverse terreinen langs de Snipperlingsdijk en de Holterweg (as binnstad-Colmschate).

Voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen aan de rand van de stad komt het gebied ‘Epse het meest in aanmerking. Dit terrein, gelegen in de gemeente Gorssel, is aangemerkt als regionaal bedrijventerrein in de ontwerp Regionale Ontwikkelingsvisie Stedendriehoek.

Met het vaststellen van het ontwerp-structuurplan is de formele vaststellingsprocedure van het plan in gang gebracht.

Het complete ontwerp ligt van 4 oktober tot 5 november ter inzage in het gemeentelijke informatiecentrum. Tevens zal het ontwerp voor advies worden voorgelegd aan de Provinciale Planologische Commissie.

Vervolgens is het de bedoeling dat de raad het definitieve structuurplan in februari 1994 vaststelt.

Reageer op dit artikel