nieuws

Deense bouwers gekant tegen EG-richtlijn

bouwbreed Premium

De Vereniging van aannemers (Entreprenemeenterforeningen) en de bonden in de bouw- en installatiebranche (het BAT-kartel) in Denemarken keren zich tegen het nieuwe EG-directief inzake buitenlandse arbeidskracht.

Genoemde organisaties willen niet dat een buitenlandse firma zijn werknemers tegen lonen laat werken zoals die gelden in het land van herkomst. Het directief voorziet in de mogelijkheid om in het buitenland gestationeerd personeel de eerste maand het ‘thuisloon’ te betalen. Dansk Arbejdsgiverforening wil deze termijn zelfs verlengen tot een half jaar, maar Entrepenemeenterforeningen en het BAT-kartel zijn tegen iedere overgangsperiode. Zij vrezen namelijk ‘sociale dumping’ en gaan nu gezamenlijk pogingen ondernemen het directief tegen te houden.

Reageer op dit artikel