nieuws

Deelnemers technologisch onderzoek in bouw gezocht

bouwbreed Premium

De Europese Commissie zoekt nog bedrijven in de bouw die deel willen nemen aan technologisch onderzoek in het kader van CRAFT (Cooperative Research Action for Technology).Op 28 oktober houdt het Innovatiecentrum Zeeland hierover een middagbijeenkomst in het Internationale Congres Centrum (ICC) in het Citadelpark te Gent. De bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor Oost- en WestVlaanderen in het kader van de Euregio Scheldemond.

Op de middagbijeenkomst spreken woordvoerders van het Vlaams Instituut voor de bevordering van het Wetenschappelijk Technologisch Onderzoek te Brussel en van EGLiaison te ‘s-Gravenhage.

Daarna volgt een presentatie van acht mogelijke onderzoekspoen. Het gaat om onderzoek door het Weten schappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) te Brussel en het Universitair Centrum voor Bouwproduktie (UCB) te Eindhoven.

Het WTCB doet voorstellen op het gebied van plaatfundering als alternatief voor paalfundering, computergesteund management, planning voor industriele bedrijven, en statistische berekeningen van sandwichpanelen. Het UCB stelt voor om onderzoek te doen naar een hijsmiddel voor gevelelementen, een instrument voor het voorspellen van de precisie van gevels, een methode om op arbeidsvriendelijke wijze dekvloeren te vervaardigen, en een instrument voor de keuze van een geschikte bouworganisatievorm.

Aanmelding voor 15 oktober bij M.J. Remijnse van het Innovatiecentrum Zeeland te Middelburg, tel. 0118028141.

Reageer op dit artikel