nieuws

‘De Klapwiek’ zorgt voor ouderen

bouwbreed

In de Rotterdamse Prinsenparkbuurt is het woongebouw ‘De Klapwiek’ geopend. Dit nieuwbouwpo omvat 228 wooneenheden met algemene voorzieningen voor ouderen en dertig eenheden verzorgd wonen. Het circa 220 meter lange woongebouw werd gebouwd door Volker Bouwmaatschappij BV te Rotterdam naar een ontwerp van EGM architecten BV te Dordrecht.

Voor de constructies droeg het Rotterdamse Bouwkundige Adviesbureau Baas BV zorg.

De nieuwbouw is gerealiseerd in opdracht van de Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam in samenwerking met Stichting De Wieken en Stichting Voorzieningen voor Verstandelijk Gehandicapten Rijnmond. Met de uitvoering is een aanneemsom van circa f. 20 miljoen gemoeid.

De Prinsenparkbuurt is een van de vier deelgebieden van de wijk Prinsenland. In deze wijk, ook wel Tuinstad in Oost genoemd, komen circa 5200 woningen.

Marcel van Kerckhoven

Reageer op dit artikel