nieuws

COR van Ballast en bonden verrast door ontslag

bouwbreed Premium

Zowel vakbonden als de centrale ondernemingsraad van Ballast Nedam hebben verontwaardigd gereageerd op het voorgenomen ontslag van Ballast Nedam Baggeren-directeur, J.W. Ludwig. In een publikatie van de Volkskrant komt naar buiten dat voor deze ‘zware persoon geen passende functie kan worden gevonden binnen de nieuwe combinatie.

‘We zullen vandaag in een stevig gesprek met de raad van commissarissen van Ballast Nedam over de zaak praten’, verklaart COR-voorzitter L.

Schuur. ‘Samen met de OR van Baggeren zullen we snel een oordeel geven, want deze zaak vergroot alleen maar de onrust.’

Voor de vakorganisaties kwam het bericht als een verrassing.

‘We gaan er vanuit dat deze fusie met Koninklijke Boskalis Westminster gebeurt zonder ontslagen. Het verrast mij dat Ludwig niet in de nieuwe combinatie past. De man heeft zijn sporen verdiend’, verklaart Huib Klijn van de Hout- en Bouwbond CNV, desgevraagd.

De raden van bestuur van Ballast Nedam en Boskalis Westminster weigeren op de zaak in te gaan.

Zie ook pagina 2

Reageer op dit artikel