nieuws

Computer ondersteunt acquisitieproces voor bouwondernemingen

bouwbreed Premium

Acquireren is een lang en soms moeizaam proces dat verschillende fasen kent. Elke fase is daarbij even belangrijk en dient, om het totale proces correct te laten verlopen, goed te worden afgewikkeld. CTB introduceert op de BouwMECC het programma CTB Acquisitie!, waarmee alle fasen binnen het commerciele traject worden ondersteund.

CTB Acquisitie is een pakket van CTB Acquisitie en Marketing Systemen, een nieuwe poot onder het systeemhuis uit Ede welke wordt berund door een tweetal deskundigen op het gebied van de automatisering van commerciele diensten.

Voordat de twee onder de paraplu van CTB kropen, maakten zij voornamelijk maatwerk commerciele software voor met name grote bouwbedrijven. Al deze kennis en ervaring is nu gestopt in de ontwikkeling van een -specifiek voor de bouwbranche geschikt- standaardpakket.

Stroomlijnen

CTB Acquisitie is opgebouwd uit een vijftal modules te weten een relatie module, poen module, activiteiten module, uitwisselingsmodule en een managementmodule. Deze modules ke en zelfstandig en geintegreerd gebruikt worden. Het hart van het systeem wordt uitgemaakt door de eerste twee programmas, de relatie module en de poen module.

Zoals de benaming al doet vermoeden biedt deze software de mogelijkheid om relevante acquisitiegegevens van relaties respectievelijk poen op te slaan. Hoe ver men in deze vastlegging gaat is aan de gebruiker zelf om te bepalen. Zeker is dat CTB veel ruimte biedt. Van relaties ke naast de naam, het adres en natuurlijk de postcode van het bedrijf, hele organisatieschemas worden opgenomen; de naam en toenaam van de contactpersoon; wat de betreffende relatie moet ontvangen aan mailings, jaarverslagen, kerstpakketten, enzovoort.

Bovendien kent deze module een aparte faciliteit voor de afhandeling van corresponden tie, een minime tekstverwerking die gebruikt kan worden voor een briefje of het opzetten van een mailing. Het grote gemak van de vastlegging van al deze data in het programma, is niet alleen dat alles overzichtelijk is terug te vinden, maar dat bovendien snel selecties ke worden uitgevoerd.

Zo geeft men op zogenoemde ‘selectieschermen’ aan voor welk soort relaties bijvoorbeeld een mailing is bedoeld en het systeem selecteert de juiste adressen. De module ‘poen’ heeft eenzelfde functionaliteit als de hierboven beschreven module met dien verstande dat hierin allerlei pogegevens, van het ponummer en omschrijving van het po tot en met een indicatie van de aanneemsom en scoringskans, kan worden opgeslagen.

Kwetsbaar

Volgens CTB moet de kracht van het programma worden gezocht niet alleen in het feit dat alle voor de acquisiteur relevante data overzichtelijk en toegankelijk worden opgeslagen. Belangrijker nog is dat door de verschillende modules met elkaar te koppelen, de waarde van de informatie toeneemt. Door een totaal inzicht kan men het verloop van het acquisitieproces beinvloeden.

Bovendien is een bedrijf dat haar commerciele activiteiten ‘in de computer heeft gestopt’

minder kwetsbaar, meent CTB. Valt om de een of andere reden een vaste verkoper uit, dan kan zijn vervanger, dankzij de informatie die in het systeem is vastgelegd, snel de draad weer oppakken. Eenzelfde verhaal geldt vanzelfsprekend voor bedrijven met meerdere vestigingen waarbij elke vestiging zelf verantwoordelijkheid draagt voor de eigen acquisitie.

In veel gevallen is de briefing over commerciele activiteiten tussen deze decentrale kantoren onderling en het hoofdkantoor zo gebrekkig, dat het voorkomt dat meerdere kantoren op een en hetzelfde po acquireren. Laat men met behulp van het programma rapporten genereren waaruit blijkt wie waarmee bezig is en vooral wat zijn acties zijn geweest, en stuurt men deze stukken rond, dan wordt veel overbodig, kostbaar, werk voorkomen.

Reageer op dit artikel